Slider

ชุดนักเรียนแต่ละประเทศในอาเซียน

อาเซียนรอบรู้

ชุดนักเรียนในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ วันจะพามาดูชุดนักเรียน-ชุดนักศึกษา ของประเทศที่อยู่ในสมาคมอาเซียน เพื่อที่ทำการรู้หรือศึกษาไปในตัว เราลองไปชมกันครับ

ชุดนักเรียน – นักศึกษา ของไทย จะเป็นยูนิฟอร์มมากๆ คือ แต่ละที่แต่งเหมือนกันทั้งนั้น จะแตกต่างบ้างก็เฉพาะ โรงเรียนเอกชน หรือ โรงเรียนนานาชาติเท่านั้น