Slider

ดอกไม้อาเซียนประเทศกัมพูชา ดอกลำดวน

ดอกลำดวน

สำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เรียกได้ว่าเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่ประวัติศาสตร์ร่วมกันมากับประเทศไทยอย่างยาวนาน นั่นก็คือประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศกัมพูชานั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงความเชื่อของประชาชน ในประเทศที่ดูโดดเด่นและมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น ระบำอัปสรา ซึ่งเป็นการแสดงนาฎศิลป์ที่โดดเด่นของประเทศกัมพูชา ซึ่งถอดแบบการแต่งกายรวมถึงท่าการร่ายรำมาจากภาพจำลองหลักรูปของนางอัปสร ที่ปรากฏอยู่ที่ปราสาทนครวัด หรือในส่วนของเทศกาลน้ำ หรือ บอน อม ตุก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาลงานใหญ่ประจำปีของประเทศกัมพูชา โดยจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการแสดงถึงการสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา ที่ได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับประชาชน และมีการแข่งเรือยาว รวมทั้งการแสดงพลุดอกไม้ไฟ ซึ่งคล้ายคลึงกับประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยเรา

ส่วนดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศกัมพูชา คือดอกลำดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบ และแข็งเล็กน้อย แต่กลับให้กลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่นๆ ซึ่งดอกลำดวนนี้ได้จัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง ความสดชื่นและความหอมกรุ่น ซึ่งได้มีการแนะนำวิธีการปลูกต้นลำดวนที่ถูกต้องเอาไว้ คือ ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน และที่สำคัญที่สุด จะต้องทำการปลูกในวันพุธเท่านั้นด้วย เพิ่มพูนมาอีกหนึ่งดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา