Slider

ดอกไม้อาเซียนประเทศมาเลเซีย ดอกพู่ระหง

ดอกพู่ระหง

ประเทศมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศของกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน ที่อยู่ติดกับทางภาคใต้ของประเทศไทย และดอกไม้ที่ถือว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือดอกพู่ระหง หรือ Bunga Raya ซึ่งถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นจะนิยมเรียกกันว่า ดอกบุหงารายอ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม ดอกชบาสีแดง ซึ่งดอกพู่ระหงนี้ จะมีลักษณะเป็นดอกสีแดง มีจุดเด่นคือมีเกสรยื่นยาวออกมาเหนือดอก ซึ่งได้ถูกทำการจัดให้เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนของประเทศว่า ประเทศมาเลเซีย มีความเป็นปึกแผ่นและมีความอดทนในชาติของตน โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ส่งส่งและสง่างาม และดอกพู่ระหงนี้ยังสามารถนำไปใช้ในทางการแพทย์และความงามได้ด้วยประเทศมาเลเซียนั้น เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มาเลย์ อินเดียว และไทย รวมทั้งอีกหลายกลุ่มเชื้อชาติ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งประเทศมาเลเซียจะมีความตื่นตาตื่นใจ และทำให้ผู้ที่ได้เข้ามาเยือนประเทศรู้สึกเพลิดเพลินไปกับแง่มุมและรสชาติของความเป็นเอเซีย เรียกได้ว่า มาประเทศมาเลเซีย เหมือนคุณได้มาเยือนทุกประเทศในแถบเอเซียเลยก็ว่าได้สำหรับประเทศมาเลเซียนั้น มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สหพันธ์รัฐมาเลเซีย และพื้นที่ของประเทศส่วนหนึ่งจะตั้งอยู่บนแหลมมาลายู และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะอยู่บนเกาะบอร์เนียว และพรหมแดนติดกับทางตอนใต้ของประเทศไทยด้วย บ้านพี่เมืองน้องของไทยอีกหนึ่งประเทศที่เข้าร่วมในประชาคมอาเซียนปี 2558 ด้วย