Slider

ตำรวจไทยประเดิมเป็นเจ้าภาพ แข่งยิงปืนตำรวจอาเซียน สานสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพ

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวราขาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันยิงปืนอาเซียน ประจำปี 2561 แถลงข่าวการจัดการแข่งขันยิงปืนตำรวจอาเซียน ประจำปี 2561 (ASEAN Police Shooting Competition 2018) ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และริเริ่มให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยมีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2561 ณ สนามยิงปืนค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งการจัดแข่งขันดังกล่าวเนื่องจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ ให้มีความคล่องตัว และมีความชำนาญมากยิ่งขึ้น จึงมีความคิดให้บรรจุหลักสูตรการยิงปืนระบบ IDPA (International Pistol Association) ซึ่งเป็นระบบการยิงปืนทางยุทธวิธีที่ได้จำลองสถานการณ์การป้องกันตนเอง และการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเสมือนจริง ซึ่งได้รับความนิยมกันทั่วโลก ให้เป็นหลักสูตรหลักในการฝึกอบรมแก่ข้าราชการตำรวจ

อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจไทยทางด้านยุทธวิธี จึงกำหนดจัดการแข่งขันยิงปืนอาเซียน ประจำปี 2561 โดยใช้ระบบยิงปืนระบบ IDPA เป็นครั้งแรกในการแข่งขันเป็นกีฬา ซึ่งมีกฎและกติกาที่แน่นอน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เข้าใจ อันนำไปสู่ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างตำรวจในภูมิภาคอาเซียน และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ IDPA สำหรับข้าราชการตำรวจทั่วไป และ IPSC shoot off (สำหรับผู้บริหารองค์กรตำรวจระดับพลตำรวจตรีขึ้นไป) โดยในปีนี้มีผู้แทนนักกีฬายิงปืนเข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่าง ๆ รวม 11 ประเทศ ดังนี้ ประเทศมาเลเซีย, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และสหพันธ์ออสเตรเลียbjkdergisi.com

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันยิงปืนตำรวจอาเซียน ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

แต่ถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์ ยิงปืน IDPA ในสภาวะต่างอาทิ ภายใต้ภาวะแสงน้อย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็มีจัดหลักสูตรและสนามฝึกไว้ให้ประชาชนที่สนใจ สามารถไปทดสอบลองยิงปืนได้ที่ สนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคล โชคชัย 4 โดยทางสนามจะมีตำรวจคอมมานโดกองปราบปราม จัดครูฝึกไว้ให้