Slider

ปฐมนิเทศนักเรียนไทย 167 ชีวิตเข้าแคมป์เตรียมสู้อาเซียนสกูลเกมส์ที่มาเลย์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเก็บบำรุงตัวและฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมี ดร.วินิตย์ จันทร์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาตัวแทนนักเรียนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

กรมพลศึกษา เตรียมจัดส่งคณะเจ้าหน้าที่และคณะนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2561 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยปีนี้ทางเจ้าภาพได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 10 ชนิดกีฬา โดยกรมพลศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อย ประกอบด้วย กรีฑา 35 คน, เซปักตะกร้อ 12 คน, บาสเกตบอล 24 คน, แบดมินตัน 16 คน, เทเบิลเทนนิส 12 คน, ยิมนาสติก 14 คน, วอลเลย์บอล 24 คน, ว่ายน้ำ 10 คน, สควอช 8 คน และเนตบอล 12 คน รวมจำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น 167 คน แบ่งเป็นชาย 82 คน และหญิง 85 คน

น.ส.ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า ในนามของกรมพลศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬานักเรียนไทยทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกไปเข้าร่วมการแข่งขัน ถือว่าทุกคนเป็นตัวแทนและเป็นผู้ทำหน้าที่เพื่อชาติ ซึ่งเป็นเกียรติภูมิแก่ตนเองและครอบครัว ขอให้นักกีฬาทุกคนได้แสดงความสามารถทางด้านการกีฬาที่ได้ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่

“ทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศ ขอให้ทุกคนแสดงออกถึงความเป็นไทยให้ทุกชาติได้เห็น ด้วยการมีสัมมาคารวะ แสดงน้ำใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา เคารพผู้ตัดสิน สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและจะเป็นพื้นฐานให้นักกีฬาประพฤติปฏิบัติตัวในการเป็นนักกีฬาที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการแข่งขันในรายการที่สูงขึ้น” อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวทิ้งท้าย