Slider

ภูเขาไฟมาเลย์

ภูเขาไฟมาเลย์

มาเลเซียมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นเพียงลูกเดียวคือ “ภูเขาไฟบอมบาไล” ความสูง 531 เมตร ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเซมปอร์นา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว บริเวณเขตตาเวา รัฐซาบาห์ ทอดตัวพาดผ่านอ่าวโควีฮาร์เบอร์จากฝั่ง จังหวัดกลิมันตันเหนือ

ภูเขาไฟบอมบาไลเป็นภูเขาไฟแบบกรวยต่ำ ปากปล่องกว้างราว 300 เมตร ต่อมาเกิดลาวาหลาก ส่งผลให้พื้นที่เกือบกลายเป็นที่ราบชายฝั่งของภูเขาไฟ อายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีของลาวาหลากนี้ พบว่ามีความเก่าแก่ราว 27,000 ปีที่แล้ว และคาดว่ากระบวนการเย็นตัวของลาวาแบบบะซอลต์ยัง ดำเนินต่อในสมัยโฮโลซีน หรือราว 11,700 ปีก่อนปัจจุบัน และนั่นคือกำเนิดของภูเขาไฟบอมบาไล ที่กลายเป็นภูเขาไฟเพียงลูกเดียวบนเกาะบอร์เนียวนั่นเอง