Slider

สหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเขียนแผนดันเมือง 5 เชียง ผนึก 4 ชาติ ไทย-ลาว-เมียนมา และจีน บูมท่องเที่ยว 30 ล้านคน

นายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ทางสหพันธ์ได้ประชุมกับเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากมณฑลยูนนาน สปป.ลาว และรัฐฉาน เมียนมา เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเมือง 5 เชียง ได้แก่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ ในประเทศไทย เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา เชียงรุ้ง หรือจิ่งหง ในสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน จีน และเชียงทอง หรือหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อผลักดันและส่งเสริมทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการเขียนแผนการท่องเที่ยวและนำขายสู่ตลาดทั่วโลก

น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายและประธานบริษัท แม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเยนซี่ ผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวแม่น้ำโขง กล่าวว่า การเชื่อมโยงการคมนาคมของพื้นที่ 5 เชียงมีแนวโน้มดีมาก เชียงตุง รัฐฉาน ของเมียนมา มีด่านถาวรเชื่อมกับ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ห่างจากเชียงตุงเล็กน้อย ปัจจุบันกำลังพิจารณาเปิดใช้ระบบวีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ก็มีข้อตกลงการใช้รถระหว่างเชียงราย-เชียงตุง อีกทั้งยังมี 8 สายการบินของเมียนมาที่เปิดเส้นทางบินมายังท่าขี้เหล็ก “รัฐฉานยังมีเมืองมูเซ จังหวัดลาเชียว ที่เชื่อมกับเมืองรุ่ยลี่-เต๋อหง เขตปกครองตนเองชนชาติไต-จิงโพ่ มณฑลยูนนาน ซึ่งมีมูลค่าการค้าร่วมกันมหาศาล สามารถเชื่อมจีน-ตองจี-เชียงตุงได้ ด้านเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มีการพัฒนาและมีนักท่องเที่ยวจีนทะลักลงมามากอยู่แล้ว รวมทั้งการใช้วีซ่าเมื่อมาถึงอย่างสมบูรณ์ทั้ง 5 เชียง เชื่อว่ายอดนักท่องเที่ยวจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่าปีละ 30 ล้านคน” น.ส.ผกายมาศ กล่าวudhr60.org

นอกจากนี้ ปัจจุบันการคมนาคมในเขต 5 เชียงดีขึ้นมาก สามารถใช้เส้นทางทางบกจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย เข้าสู่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่งเป็นด่านถาวรแห่งเดียวของรัฐฉานเข้าไปยังเชียงตุง
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลเมียนมากำลังพิจารณาใช้ระบบ Visa on Arrival ที่ด่านโดยตรงแล้ว ส่วนยานพาหนะก็มีข้อตกลงใช้รถระหว่างเชียงราย-เชียงตุง นอกจากนี้ ท่าขี้เหล็กยังมีสนามบินที่มีเครื่องบินให้บริการ 8 สายการบิน ในอนาคตหากมี Visa on Arrival ก็จะทำให้การท่องเที่ยว เชียงราย-เชียงตุง และเมืองอื่นๆ สะดวกมากขึ้น

ปัจจุบันจีนได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่และลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาเข้าไปยังรัฐฉาน และไปทางหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อใช้เป็นเส้นทางลงใต้ ซึ่งจะทำให้เกิดเครือข่ายการเดินทางรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาอีกมากมาย ทั้งการเดินทางขนส่งของคนและสินค้า เช่นเดียวกับหลวงพระบางที่เป็นตลาดท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับเชียงรายและเชียงใหม่ ทั้งทางอากาศ ทางเรือ (แม่น้ำโขง) และทางบกอยู่แล้ว ก็จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากจีน เพราะจะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ง่ายและสะดวกขึ้น