Slider

ระบบการสื่อสารในประเทศอาเซียน

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มีความสำคัญในบริบทอาเซียนมาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้เกิดการรวมตัวในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสังคมและเศรษฐกิจ บทบาทสำคัญในการช่วยอาเซียนให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือการรวมเป็นตลาดเดียวสามารถทำได้โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบและมีมาตรฐานจะส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นศูนย์กลางด้าน ICT และยังส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอีกด้วย

     เพื่อเป็นการพัฒนาด้าน ICT อาเซียนได้มีการจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน 2015 (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM2015) ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2011 โดยคาดว่าได้เกิดผลลัพธ์ 4 ประการ คือ

(1) ICT เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศสมาชิกอาเซียน

(2) อาเซียนได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลาง ICT ระดับโลก

(3) เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในอาเซียน และ

(4) สนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน

ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ มีการดำเนินการผ่าน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(1) การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ

(2) การเสริมสร้างสมรรถนะและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(3) การสร้างนวัตกรรม

(4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(5) การพัฒนาทุนมนุษย์ และ

(6) การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี

ซึ่งสามารถสรุปยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

     การดำเนินงานด้านความร่วมมืออื่น ๆ ทางด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในอาเซียน กระทำผ่านการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : TELMIN) ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอาเซียน โดยจะมีการจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง โดยการประชุมครั้งล่าสุดคือการประชุมครั้งที่ 14 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2015 ภายใต้หัวข้อหลัก “Transforming ASEAN : Moving Towards Smart Communities” โดยมี ฯพณฯ นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป คือ

(1) มีความคืบหน้าในด้านการดำเนินงานตาม AIM 2015 และพยายามจะบรรลุเป้าหมายของแผนทั้งสิ้นภายในปี 2015

(2) มีการลงนามข้อตกลงระหว่างบรูไนและสิงคโปร์ในเรื่องการลดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ โดยมีการเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2015 ที่ประชุมยังสนับสนุนให้มีการลดอัตราค่าบริการดังกล่าวในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ด้วย

(3) มีความคืบหน้าในด้านการส่งเสริมโครงข่ายสังคมและเศรษฐกิจในอาเซียนโดยการใช้นวัตกรรมในการสร้างบริการออนไลน์ต่าง ๆ การส่งเสริมกรอบการดำเนินธุรกรรมที่ปลอดภัย และมีการมอบรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนเป็นประจำทุกปี

(4) ที่ประชุมยังได้มีการสนับสนุนในด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจน ให้มีการบริการและใช้งานด้าน ICT อย่างปลอดภัยภายในภูมิภาค

(5) ประเทศจีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านหลายกิจกรรมด้าน ICT ที่สำเร็จลุล่วงแล้วในปี 2014 ซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านความปลอดภัยไซเบอร์ให้เข้มแข็ง

     ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้ให้ความช่วยเหลือในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การเตรียมตัวรับวิกฤติ และการเร่งรัดการใช้ประโยชน์ด้าน ICT ด้านประเทศเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพจัด ITU Plenipotentiary Conference ณ เมืองปูซาน เมื่อปี 2014 และมีการดำเนินการในกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาด้าน ICT กับอาเซียนโดยเน้นที่สาขาเร่งด่วน อาทิ การเสริมสร้างเทคโนโลยีและการบริการใหม่ การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมมือกับองค์กรนานาชาติต่าง ๆ และ สหภาพยุโรปได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการพัฒนา ICT โดยเฉพาะการบริหารจัดการสเปคตรัมความถี่ ที่ประชุมตกลงจะจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทศโนโลยีสารสนเทศครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 15 และมีการพบปะหารือกับพันธมิตรการเจรจาและการพัฒนาอื่น ๆ ณ ประเทศเวียดนาม ในปี 2015

วิธีเล่น CRAZY MONKEYเกมบ้าไซอิ๋ว

     Crazy Monkey เกมบ้าไซอิ๋ว หรือสล็อตไซอิ๋ว เกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของ Gclub Slot ด้วยรูปแบบเกมการเล่นที่ง่าย แจกโบนัสมากมาย คาสิโนออนไลน์ เป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่ให้บริการจาก Gclub Casino เกมสล็อตออนไลน์ Crazy Monkey เกมบ้าไซอิ้ว ที่หลายคนชื่นชอบ เกมสล็อตไซอิ๋วถูกพัฒนาให้สามารถเข้าเล่นผ่านเว็บไซต์ผ่านคาสิโนออนไลน์ Gclub โดยท่านสามารถดูตัวอย่างการเล่นได้จาก วีดีโอสาธิตการเล่นสล็อตบ้าไซอิ๋วสนุกเพลิดเพลินกันแบบไร้ขีดจำกัดกับเกมสล็อตออนไลน์

      Gclub Slot เป็นคาสิโนออนไลน์ที่พัฒนาเกมสล็อตแมชชีนมาเป็นเวอร์ชั่นสล็อตออนไลน์ที่เปิดให้บริการ Slot Online พร้อมลูกเล่นที่แตกต่างจากสล็อตแมชชีน เกมจีคลับสล็อตจะแจกแจ็คพ็อตบ่อย ภาพเกมที่สวยงาม จึงทำให้นักเดิมพันเข้าเล่นมากที่สุดในขณะนี้

วิธีเล่นเกมไซอิ๋ว CRAZY MONKEY SLOT ONLINE

     วิธีการเล่นสล็อตออนไลน์ เกมบ้าไซอิ๋ว Crazy Monkey ภาพสัญลักษณ์ไลน์การเล่นการจ่ายของแต่ละสัญลักษณ์ภาพสล็อตออนไลน์ในเกมสล็อตบ้าไซอิ้ว

“อาเซียน” เชนจ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีแทนคน-ลดต้นทุนการค้า 10%

     ในงานสัมมนาเปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย “การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับ 4IR” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นก้าวแรกในการจับมือในครั้งนี้ของกลุ่มอาเซียน เพื่อประกาศถึงความพร้อมปฏิวัติตัวเองเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (4IR) ในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล หุ่นยนต์ ผลักดัน GDP อาเซียนให้ขยับขึ้นจากปัจจุบันที่มี 2.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

     นายดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า 4IR กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อชีวิต ดังนั้น อาเซียนวันนี้ต้องช่วยกันเตรียมพร้อม พัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่ 4IR และใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้

     นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทั่วโลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ที่หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการมากขึ้น หลายประเทศ และไทยเองได้วางนโยบายรองรับอุตสาหกรรม 4.0 แผนปฏิบัติทันที 5 ด้านคือ 1.จัดทำแผนงานบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน

      2.จัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน 3.จัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับ 4IR 4.การจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 4IR และ 5.ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน โดยจัดทำแนวทางให้ไมโครเอสเอ็มอี (MSMEs) เข้าระบบ เข้าตลาดโลก เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ให้เติบโตจาก 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบัน เป็น 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568

เอกชนเร่งปรับตัว

      อย่างไรก็ตาม นับเป็นการส่งสัญญาณที่ดีจากภาคเอกชนที่ขานรับ ด้วยคาดการณ์ว่าในอนาคตอีกไม่นานเครื่องจักรจะเข้าแทนคนถึง 50% ขณะที่อีก 50% จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

      นายอรินทร์ จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน กล่าวว่า ยุค 4IR การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เริ่มมีผลกระทบบ้างแล้ว โดยเทคโนโลยีเข้ามาสร้างทั้งโอกาส และหากไม่ปรับตัวก็จะเสี่ยงเกิดวิกฤต 50 : 50 อย่างไรก็ตาม เราพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่เตรียมความพร้อมในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา ส่วนไมโครเอสเอ็มอี (MSME) ควรกระตือรือร้นเตรียมความพร้อมรับมือก่อนที่จะมีปัญหา ปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจยังไม่เข้าใจ ดังนั้นควรมีการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี เพราะกุญแจสำคัญคือ การเอาใจใส่โครงสร้างดิจิทัลและมนุษย์

       ดร.โธมัส คอก หุ้นส่วนอาวุโส McKinsey ที่กล่าวว่า การปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการแข่งขันในอาเซียนนั้น จะมีการนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนถึง 50% เราจำเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเทคโนโลยีปรับปรุงตลอดเวลา การปฏิวัติไม่สามารถหยุดยั้งได้ เพราะอินเทอร์เน็ตเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอด อย่างเกิดขึ้นของเมืองอัจฉริยะ (smart city) เป็นต้น

ลดต้นทุนธุรกรรมขนส่ง 10%

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า มอบให้สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและตะวันออก (ERIA) คำนวณต้นทุนทางธุรกรรมทางการค้า (trade transaction cost) ของสมาชิก โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนให้ได้ 10% ในปี 2563

      ซึ่งเป็นปีแรกที่จะมีเก็บตัวเลข เช่น ต้นทุนจากระยะเวลาที่สินค้าอยู่ที่ด่าน ท่าเรือ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าร่วมกัน 2 เท่าในปี 2568 โดยปัจจุบันอาเซียนทำการค้าโลก มูลค่า 2.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียน-ไทย มีการค้ามูลค่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โต 15% คิดเป็นสัดส่วน 22% ของการค้าโลก

วิธีเล่น GOLDENSLOT:BLACKJACK

     Goldenslot เกมส์พนันออนไลน์สด Blackjack (แบล็คแจ๊ก) เป็นเกมส์ไพ่ที่ผู้เล่นต้องมีแต้มเหนือไพ่ของเจ้ามือ โดยกติกาในการเล่นคือผลรวมของไพ่จะต้องใกล้เคียง 21 แต้มมากกว่าแต้มของไพ่ดีลเลอร์ คาสิโนออนไลน์ และต้องไม่เกิน 21 แต้ม จึงจะเป็นผู้ชนะ ซึ่ง Goldenslot แบล็คแจ๊ค เป็นเกมส์ไพ่ที่ถูกถ่ายทอดสดจากคาสิโนจริง กฎและกติกาเกมส์จึงใช้รูปแบบการเล่นแบบเดียวกันกับในคาสิโนด้วยบรรยากาศที่ได้รับอรรถรสกันอย่างเต็มรูปแบบในคาสิโนออนไลน์

วิธีการเล่น Blackjack
     วิธีการเล่น blackjack เริ่มต้นเข้าสู่ระบบ Goldenslot แล้วเลือกหมวดหมู่เกมส์พนันคาสิโนสด (Live Dealer) จากนั้นคลิ๊กเลือกเกมส์ Blackjack จากนั้นระบบจะนั้นคุณเข้าสู่ Lobby Games ที่คุณได้เลือกไว้

     เมื่อคุณเข้าสู่หน้า Lobby Games เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเลือกห้องที่คุณต้องการเข้าพนันกับเจ้ามือประจำโต๊ะต่างๆ ดังในรูปนี้ เมื่อเลือกเสร็จแล้วคุณจะได้พบกับหน้าโต๊ะพนัน Blackjack ดังในรูปนี้ทันที

รายละเอียดของการใช้งานปุ่มพนันเกมส์แบล็คแจ๊ค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. โปรไฟล์ของดีลเลอร์หรือเจ้ามือประจำโต๊ะแบล็คแจ๊ก และสถิติแต้มไพ่ 5 ครั้งหลังสุดของเจ้ามือ
2. สถิติการเล่นของผู้เล่นบนโต๊ะแบล็คแจ๊กทั้งหมด
3. สถานะของเวลาในการพนันเกมส์ในแต่ละรอบ
4. อัตราการวางเดิมพันขั้นต่ำและพนันได้มากที่สุดของผู้เล่น
5. ชิฟ เป็นตัวกำหนดการวางพนันของผู้เล่นในแต่ละรอบซึ่งสามารถเลือกพนันได้ตามต้องการ และผู้เล่นยังสามารถปรับให้ระบบเลือกเล่นแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย
6. ตำแหน่งของผู้เล่นบนโต๊ะพนันและยอดเงินคงเหลือของผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นสามารถลงเดิมพันได้บนช่องพนันของคุณเท่านั้น
7. เมนูแสดงสถานะข้อมูลยอดเงินของผู้เล่น และผู้เล่นยังสามารถเปลี่ยนโต๊ะหรือเพิ่มโต๊ะพนันได้จากเมนูด้านล่างนี้

วิธีเล่น GENTING CROWN รูเล็ต

     รูเล็ต Genting Crown รูเล็ตพนันออนไลน์วงล้อ ลักษณะของการเล่น คาสิโนออนไลน์ ผู้่เล่นต้องทำนายผลของลูกเหล็กที่ตกบนวงล้อหมุนและหยุดนิ่งที่หมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง ซึ่งมีสีดำและแดงกำกับหมายเลขคู่คี่และสีเขียวที่หม่ายเลขศูนย์ คุณจึงสามารถเลือกพนันหมายเลขตั้งแต่ 0-36 และสีได้ตามต้องการ นอกจากนี้ Genting Crown ยังมีเกมส์พนันสดอีกมากมายให้คุณได้เลือกเล่นได้แก่ บาคาร่า,กำถั่ว และเกมส์ลูกเต๋า

วิธีเล่นรูเล็ต Genting Crown
     เริ่มต้นทำนายผลเลขที่ออกบนวงล้อรูเล็ต ได้จากเมนูต่างๆ บนหน้าจอของคูรตามคำอธิบายของเรา เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสนุกกับเกมส์พนันได้แบบสบายๆ โดยไม่ต้องกังวล ดังนั้นการใช้เมนูและปุ่มเกมส์ต่างๆ สามารถใช้งานได้ดังต่อไปนี้

1. Genting Crown Roulette ส่วนที่ 1
* บัญชี : ชื่อบัญชี : รหัสเข้าใช้งาน (Username) ชื่อผู้ใช้ในการล๊อคอินเข้ามาเล่น ในโปรแกรมคาสิโน
* ชน : แสดงหมายเลขเกมส์ขณะนั้น เพื่อใช้ในการอ้างอิงกรณีระบบมีปัญหา
* วางเดิมพัน : เงินเดิมพันที่วาง
* รวมเงินเดิมพัน : เงินเดิมพันที่วางทั้งหมด
* รวมทั้งสิ้น : เงินเดิมพันที่ท่านเล่นทั้งหมด
* ภาพจริงถ่ายทอดสดจากคาสิโน (จอเล็ก) : เป็นภาพที่ทำการถ่ายทอดสดตรงจากคาสิโน ซึ่งจะเป็นภาพสด (Live Realtime) Genting Club สามารถเห็นพนักงานในขณะทำการแจกไพ่ ซึ่งท่านสามารถสลับภาพ ROULETTE GENTING CLUB ทั้งภาพมุมกว้างและมุมแคบ มุมกล้องเฉพาะเกมส์
* บันทึก : แสดงสกอร์สถิติย้อนหลังของเกมส์ที่ผ่านๆ มาให้เลือกพิจารณา
* แทงสูงสุด-ต่ำสุด : แสดงวงเงินเดิมพันขั้นสูง-ขั้นต่ำ ในแต่ละตำแหน่ง ที่สามารถแทงได้

2.Genting Crown Roulette ส่วนที่ 2
* แสดงโต๊ะกระดานรูเล็ต : และตำแหน่งในการนำชิฟไปวางเดิมพัน ตำแหน่งเลือกวางเดิมพันจำนวนตั้งแต่ 0-36 / Red / Black / EVEN / ODD กับการเลือกแทง zone แบบต่างๆ เช่น 1- 18 และ 19 – 36 เป็นต้น
* ชื่อโต๊ะ : แสดงชื่อโต๊ะที่กำลังเล่นอยู่
* เวลานับถอยหลัง : แสดงเวลาในการวางเงินเดิมพัน Genting Club ซึ่งหากหมดเวลาจะไม่สามารถวางเงินเดิมพัน Genting Club เพิ่มเติมได้อีก

3.Genting Crown Roulette ส่วนที่ 3
* ปุ่มเสียง : ท่านสามารถกดปิด-เปิดเสียงได้ตามต้องการ
* ปุ่มการเช็ค : ท่านสามารถเข้าไปเช็คประวัติของท่านในการเดิมในแต่ละเกมที่ผ่านมา
* ปุ่มบริการ : ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของแต่ละเกมได้ที่นี่
* ปุ่มกติกาการเล่นเกม : คือ รายละเอียดและกฎ กติกาของเกมทั้งหมดให้ศึกษาก่อนเข้าเล่น
* ชิบวางเดิมพัน : อัตราขั้นต่ำในการเดิมพัน ตั้งแต่ 10 บาท ขึ้นไปถึง, 50 , 100 , 500 , 1000 , 10000 บาท
* ปุ่มเก็บเดิมพันไว้ : คือท่านสามารถวางเดิมพันซ้ำแบบเดิมโดยกดที่ปุ่มนี้
* ปุ่มคลียร์ : ท่านสามารถเคลียร์เงินทั้งหมด ที่วางเดิมพันได้ กรณีที่ท่านวางเดิมพันผิด
* ปุ่มเปลี่ยนเกม : คือ ในกรณีที่ท่านต้องการจะเล่นโต๊ะใหม่ หรือเกมใหม่ท่านสามารถกดที่ปุ่มเปลี่ยนเกมที่นี่
* ปุ่มปิด : คือกลับไปหน้าเมนูหลัก

4.Genting Crown Roulette ส่วนที่ 4 : ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด และภาพกราฟฟิคแสดงผลของไพ่ในแต่ละเกม เพื่อจะดูได้อย่างชัดเจน

อาเซียน+6

     อาเซียนบวก 6 (Asean +6) หรือ หรือ FTA ASEAN PLUS 6 คือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเมียนม่าร์ และเพื่อนบ้านในเอเชียและโอเชียเนียอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์

     การรวมกลุ่มครั้งนี้จะมีรูปแบบการเจรจาต่อ รองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดตลาด สินค้า บริการ และการลงทุน โดยได้แบ่งกลุ่มการพัฒนาประเทศเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพัฒนาน้อยที่สุด มี สปป.ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ซึ่งจะได้รับแต้มต่อด้านกำหนดเวลาการลดภาษียาวกว่ากลุ่มอื่น ระดับพัฒนาสูงสุด มีสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย บรูไน ซึ่งจะนำร่องเปิดเสรีเร็วกว่า และกลุ่มพัฒนาระดับปานกลาง มีจีน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ต้องหารือเพื่อต่อรองเงื่อนไขกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้การเปิดอาเซียน+6 แล้ว จีนจะตกลงร่วมกัน 3 ประเทศ กับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ในการเปิดข้อตกลงด้านบริการ การลงทุน มาผนวกในเอฟทีเอ และประเทศไทยยังคงผลักดันเอฟทีเอที่ยังค้าง 3 ฉบับ กับเปรู ชิลี อินเดียด้วย

วิธีเล่น จีคลับ น้ำเต้าปูปลา

     Gclub น้ำเต้าปูปลา หรือ Fish Prawn Crab Dice บางคนอาจจะคุ้นๆ เคยเห็นกันมาบ้างแล้วในแบบกระดาษแล้วแกะทายผล แต่เปลี่ยนมาเป็น ลูกเต๋าแทน ซึ่งใช้หลักการคล้ายกัน คาสิโนออนไลน์ แต่เปลี่ยนให้ทันสมัยให้อยู่ในรูป อิเล็กทรอนิกส์ เกมส์ (E-game) สามารถเล่นได้ผ่านเว็บ ผ่านมือถือได้ ใช้หลักการคล้ายกับไฮโลออนไลน์ แต่เปลี่ยนหน้าลูกเต๋า เป็นรูปสัตว์ต่างๆเอง น้ำเต้าปูปลาที่ไหนดี สมัครเล่น น้ำเต้าปูปลา เริ่มต้นขั้นต่ำ 500 บาท Gclub น้ำเต้าปูลา เป็นอีกเกมที่คนไทยนิยมเล่นกัน สมัครเล่นเกมพนันถ่ายทอดสดกับบริการค จีคลับ คาสิโนออนไลน์กับเราได้ที่นี่ น้ำเต้าปูปลา เริ่มเกิดขึ้นที่ภาคใต้ของประเทศจีน ลักษณะและวิธีเล่นคล้ายๆกับเกมส์ลูกเต๋า วิธีเล่นค่อนข้างง่าย ใช้ลูกเต๋าสามลูกซึ่งประกอบด้วยรูปต่างๆ หกชนิด เช่น น้ำเต้า,ปู,ปลา,กุ้ง,เสือ,และไก่

กติกาการเล่น Gclub น้ำเต้าปูปลา
จีคลับ น้ำเต้าปูปลา เกมน้ำเต้าปูปลา ที่เปิดให้บริการในคาสิโนออนไลน์ จีคลับ มีหน้าเกมการเล่นที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ท่านลูกค้าสามารถดูส่วนต่างๆของหน้าเกม จีคลับ น้ำเต้าปูปลาออนไลน์ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ล่างนี้

1. แสดงวีดีโอการเล่น น้ำเต้า ปูปลา เป็นภาพบรรยากาศสดจากคาสิโนจริง
2. แสดงบัญชีผู้เล่น และรายละเอียดการวางเดิมพัน Gclub น้ำเต้าปูปลา
3. กระดานวางเดิมพันในเกมน้ำเต้าปูปลา สำหรับคลิกแทงรูปแบบต่างๆ ที่ท่านต้องการ
4. เวลาทีเหลือในการแทง น้ำเต้า ปูปลา / ชิปจำนวนต่างๆ / กติกาการเล่น
5. ตารางบันทึกผลของ ลูกเต๋า น้ำเต้าปูปลา ที่ออกในแต่ละเกม

การเล่น น้ำเต้า ปูปลา
*จำนวนผู้เล่นจำกัด 2-10 คน และเกมส์จะเริ่มเล่นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งเป็นเจ้ามือเท่านั้น
*วิธีเดิมพันแบ่งออกเป็นเดิมพันลูกเต๋าเดียว 6 ประเภท เดิมพันลูกเต๋าคู่อีก 15 แบบ รวมเดิมพันทั้งสิ้น 21 แบบด้วยกัน
*ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นก็ได้ ถ้าต้องการเป็นเจ้ามือให้คลิกปุ่ม”ต้องการเป็นเจ้ามือ” แต่ต้องเรียงตามลำดับของคิวด้วย ระหว่างที่รอคิวอยู่นั้น ผู้เล่นสามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อยกเลิกเป็นเจ้ามือได้
*การเล่น น้ำเต้า ปูปลา ในกรณีที่ไม่มีใครเป็นเจ้ามือ ระบบจะแสดงหน้าต่างข้อความ “ไม่มีเจ้ามือ” ผู้เล่นสามารถ เลือกเป็นเจ้ามือ ออกจากเกมส์หรือรอต่อ
*สำหรับผู้เล่นที่เป็นเจ้ามือ ต้องเล่นคบ 5 ตา และแต่ละตานั้นเจ้ามือมีเวลา 5 วินาทีในการทอยลูกเต๋า หากเกินเวลา ระบบจะทอยลูกเต๋าโดยอัตโนมัติ
*ผู้เล่นมีเวลา30วินาทีในการวางเดิมพัน
*สำหรับลูกค้าที่เข้าเล่นเกมส์นั้น แต่ละโต๊ะจะมียอดเดิมพันสูงสุดจำกัดอยู่ไม่เหมือนกัน

Gclub น้ำเต้าปูปลา วิธีเล่นและอัตราการจ่าย

1. เดิมพันลูกเดียว หากลูกค้าเดิมพันลูกเดียวแล้วผลทอยลูกเต๋าออกมาตรงตามที่เดิมพันไป หากออก 1ลูก จ่าย 1 เท่า ; ออก 2 ลูก จ่าย 2 เท่า; ออก 3 ลูก จ่าย 3 เท่า ; เช่น ลูกค้าเดิมพัน “ปลา” 00 บาท หากผลทอยลูกเต๋าออกมาเป็น “ปลา” “ปลา” “ปู” ลูกค้าจะได้เงิน 200 บาท
2. เดิมพันคู่ หากลูกค้าเดิมพันคู่แล้วผลทอยลูกเต๋าออกมาตรงตามที่เดิมพันไปจ่าย 5 เท่า เช่น เดิมพัน “กุ้ง ปู” จำนวน 200 บาท หากผลทอยลูกเต๋าออกมาเป็น “ปู” “ปลา” “กุ้ง” ลูกค้าจะได้รับ 1000 บาท
3. โบนัส: กรณีโบนัสกับผลที่ออกในตานั้นเหมือนกันและตรงช่องเดียวกัน โบนัสจะเป็นของผู้เล่นที่เข้าเล่นทั้งหมด เจ้ามือมีส่วนแบ่ง 30%ของโบนัสทั้งหมด ส่วนผู้เล่นท่านอื่นจะเท่ากับ ยอดโบนัส*70%*(ยอดแทงส่วนตัวหารด้วยยอดแทงทั้งหมด) และในตานั้นจะไม่คิดค่าต๋ง Gclub น้ำเต้าปูปลา เช่น โบนัส 2000 ยอดแทงทั้งหมด 1000 มีผู้เล่น ABC 3ท่าน เจ้ามือAจะได้2000*30%=600 ผู้เล่นB แทง400 จะมีส่วนแบ่ง 2000*70%*400/1000= 560 ส่วนผู้เล่นC แทง 600 จะมีส่วนแบ่ง2000*70%*600/1000=840

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) หรือธรรมนูญอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม หลักการ และแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้น พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่สำคัญในอาเชียนตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ในการประชุมสุดยอดยอดเซียน ครั้งที่ 13เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อตั้งอาเซียน แสดงให้เห็นว่าอาเซียนกำลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่กำลังจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง ๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียน ครบทั้ง 10 ประเทศแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2551 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน

วัตถุประสงค์อของกฎบัตรอาเซียน คือ ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิกาพ มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (intergovernmental organization)

โครงสร้างและสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน

กฏบัตรอาเชียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ได้แก่

หมวดที่ 1 ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน

หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฏหมายของอาเชียน

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ (รัฐสมาชิก สิทธิและพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิกใหม่

หมวดที่ 4 โครงสร้างองค์กรของอาเซียน

หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน

หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์

หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ

หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท

หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน

หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดำเนินงาน

หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน

หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก

หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย

กฎบัตรอาเชียนช่วยให้อาเซียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

กฎบัตรอาเชียนช่วยให้อาเซียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

มีข้อกำหนดใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและกลไกต่างๆ ของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา เช่น

1. กำหนดให้เพิ่มการประชุมสุดยอดอาเซียนจากเดิมปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ผู้นำมีโอกาสหารือกันมากขึ้น พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองที่จะผลักดันอาเซียนไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมในอนาคต

2. มีการตั้งคณะมนตรีประจำประชาคมอาเซียนตามเสาหลักทั้ง 3 ด้าน คือ การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

3. กำหนดให้ประเทศสมาชิกแต่งตั้งเอกอัคราชฑูตประจำอาเซียนไปประจำที่กรุงจาการ์ตา ซึ่งไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแนวแน่ของอาเซียนที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก

4. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่ผู้นำกำหนด

5. เพิ่มความยืดหยุ่นในการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน โดยมีข้อกำหนดว่าหากเกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนร่วมของอาเซียน หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ประเทศสมาชิกต้องหารือกันเพื่อแก้ปัญหา และกำหนดให้ประธานอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร

กฎบัตรอาเซียนสร้างกลไกตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามความตกลงต่างๆ ของประเทศสมาชิกในหลากหลายรูปแบบ เช่น

1. ให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณีและคำตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท

2. หากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆ ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกสามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะตั้งขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยสันติวิธี

3. หากมีการละเมิดพันธกรณีในกฎบัตรฯ อย่างร้ายแรง ผู้นำอาเซียนสามารถกำหนดมาตรการใดๆ ที่เหมาะสมว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อรัฐผู้ละเมิดพันธกรณี

กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร

ข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรอาเซียนแสดงให้เห็นว่าอาเซียนกำลังผลักดันองค์กรให้เป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง จึงกำหนดให้การลดความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนาเป็นเป้าหมายหนึ่งของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ของอาเซียนมากขึ้น ทั้งยังกำหนดให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศสมาชิกกำหนดให้มีการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

ความสำคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย

กฎบัตรอาเซียน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับไทยว่า จะสามารถได้รับผลประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนี้ การปรับปรุงการดำเนินงานและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการเสริมสร้างความร่วมมือในทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้อาเซียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก รวมทั้งยกสถานะและอำนาจต่อรอง และภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเอื้อให้ไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น

– อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย 60 ล้านคน เป็นประชาชนอาเซียนกว่า 550 ล้านคน ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย

นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย และไทยได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นๆ ที่มีที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งของประชาคม ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และบุคคล ระหว่างประเทศสมาชิกที่สะดวกขึ้น

– อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น SARs ไข้หวัดนก การค้ามนุษย์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมอกควัน ยาเสพติดปัญหาโลกร้อน และปัญหาความยากจน เป็นต้น

– อาเซียนจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของไทยในเวทีโลก และเป็นเวทีที่ไทยสามารถใช้ในการผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของเพื่อนบ้านที่กระทบมาถึงไทยด้วย เช่น ปัญหาพม่า ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์พหุภาคีในกรอบอาเซียนจะเกื้อหนุนความสัมพันธ์ของไทยในกรอบทวิภาคี เช่น ความร่วมมือกับมาเลเซียในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย

ประชาคมอาเซียนปี 2018

     ปี 2018 เป็นอีก 1 ปีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับประชาคมอาเซียน ประชาคมของประชากร 630 ล้านคนใน 10 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสัมพันธ์กันในทุกมิติและในทุกระดับ การเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 ประเด็นน่าจะต้องถูกนำมาวิเคราะห์

     ประเด็นที่ 1 นั่นคือ สิงคโปร์ จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ตามวาระซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเรียงลำดับตามตัวอักษร (ซึ่งนั่นหมาย ความว่า ประเทศไทยของเราก็จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2019 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า) คาดว่าประเด็นที่สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนคง จะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นพิเศษน่าจะเป็นประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ

     โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 ประเด็นหลักอันได้แก่ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า หรือ Trade Facilitations (TFs) เป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งยังเดินหน้าในระดับที่ล่าช้า แน่นอนว่าสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์โลกและเป็นทำเลที่ตั้งสำคัญของตัวแทนบริษัทข้ามชาติทั่วโลกจะได้รับประโยชน์โดยตรงหากการค้าและการลงทุนในภูมิภาค สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างไร้รอยต่อ หรืออย่างน้อยก็มีข้อกีดกันทางการค้าที่ลดลง

     เรื่องที่ 2 น่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันให้อาเซียนเดินหน้าสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งสิงคโปร์ถือเป็นประเทศชั้นนำที่ลงทุนลงแรงทำนโยบายนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ 1980

     และเรื่องที่ 3 ที่ผมเชื่อว่าสำคัญที่สุด และสิงคโปร์คงจะต้องผลักดันให้สำเร็จนั่นคือ การเจรจาและการลงนามข้อตกลงการค้า Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) หรือ อาเซียน +6

      อาเซียน+6 หรือ RCEP คือข้อตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมสมาชิก 16 ประเทศ อันได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ถ้าข้อตกลงนี้เกิดขึ้นได้จริง นี่คือเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งในมิติขนาดของเศรษฐกิจ (ครอบคลุมกว่า 40% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลก) และในมิติประชากรที่รวมกันมากกว่า 3,400 ล้านคน

      RCEP ถูกกำหนดให้มีการหาข้อสรุปและลงนามมาตั้งแต่ปี 2015 หากแต่ในปัจจุบันหลังจากผ่านการเจรจาไปแล้ว 19 รอบ และการประชุมสุดยอดผู้นำ (ซึ่งถือเป็นรอบที่ 20) แต่ RCEP ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปและลงนามได้ แต่คาดการณ์กันครับว่า สิงคโปร์ในฐานะเจ้าภาพ น่าจะผลักดันให้เรื่องนี้แล้วเสร็จได้ ซึ่งก็จะสอดคล้องพ้องกันกับประเด็นที่ 2 ที่น่าสนใจของ อาเซียนในปี 2018

      ประเด็นที่ 2 นั่นคือ 1 มกราคม 2018 จะเป็นวันเริ่มต้นการเข้ารับ ตำแหน่งของเลขาธิการท่านใหม่ นั่นคือ Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนท่านใหม่จากการเสนอชื่อของประเทศบรูไน Lim Jock Hoi ปัจจุบันอายุ 66 ปีครับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์จากประเทศอังกฤษ ก่อนจะกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งครูในประเทศบรูไน

      จากนั้นท่านได้ย้ายไปทำงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรจนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและการพัฒนาการค้า จากนั้นก็ย้ายไปกระทรวงการต่างประเทศและการค้า จนดำรงตำแหน่งสูงสุดในฐานะปลัดกระทรวง และผลงานที่โดดเด่นที่สุดของท่านก็คือ การดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะเจรจาของประเทศบรูไนในกรอบการเจรจาการค้าที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลก นั่นคือ Trans Pacific Partnership หรือ TPP ตั้งแต่เริ่มต้นในช่วงที่มีประเทศสมาชิกเพียง 4 ประเทศ ผู้ก่อตั้งนั่นคือ สิงคโปร์ บรูไน นิวซีแลนด์ และชิลี จนถึงวันที่สมาชิกของ TPP เพิ่มขึ้นเป็น 12 ประเทศ และลงนามได้ในที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศถอนตัวในเวลาต่อมา

     การเป็นประเทศเล็ก ไม่มีกำลังคน ไม่มีพื้นที่ แต่รํ่ารวยด้วยทรัพยากร ทำให้การประคองตัวของบรูไนในกรอบการเจรจาอย่าง TPP ที่แต่ละประเทศสมาชิกมีความแตกต่างในเกือบจะทุกมิติ และยังมีความต้องการซ่อนเร้น ทำให้ต้องเผชิญประเด็นท้าทายมากมาย แต่ Lim Jock Hoi ก็สามารถเดินผ่านกระบวนการนี้มาได้

     เมื่อนำทั้ง 2 ประเด็น สิงคโปร์เป็นประธาน ร่วมกับ เลขาธิการอาเซียนท่านใหม่ Lim Jock Hoi ผมเริ่มมองเห็นความหวังในการสรุปผลการเจรจา และการลงนาม RCEP ข้อตกลงทาง การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีอาเซียนเป็นจุดศูนย์กลาง ใกล้เข้ามาแล้วครับ

แทงมวยออไลน์ SBOBET แทงมวยสากล

   

     แทงมวยออนไลน์ กีฬาเจ้าสังเวียน มวยสากลก็มีให้เดิมพันกันในเว็บไซต์นี้ SBOBET เจ้าแห่งวงการพนันออนไลน์ ด้วยราคาที่สมน้ำสมเนื้อ ขึ้นลงตามรูปแบบการชกตลอดจนสิ้นสุดการชกมวย คาสิโนออนไลน์ เล่นได้ทั้งเต็งและ สเต็ป เช่นเดียวกันกับแทงบอล สนุก ลุ้น เชียร์ไปกับ SBOBET แทงมวย

     ต้องมี Username เพื่อทำการเข้า Login เสียก่อน จากนั้น Login เข้าเว็บ sbobet ให้เรียบร้อยและทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

     เลือก ประเภทกีฬาที่ต้องการแทง โดยตัวอย่างจะเลือกประเภท มวยสากล

     หลังจากนั้นให้เลือกที่เมนู “ตลาดที่เปิดก่อน” จะเห็นได้ว่ามีมวยให้เลือกแทง คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ขอให้สนุกกับการแทงพนันมวยออนไลน์