Slider

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศพม่า(Myanmar)

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศพม่า
ชาวพม่าเป็นชนชาติที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีต การยึดมั่นในคุณค่าของอดีตเช่นนี้ ทำให้ชาวพม่ายังคงดำเนินชีวิต ตามแบบที่คนโบราณเคยยึดถือ โดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรม การนับถือศาสนา และการปฏิบัติตามประเพณีที่ได้รับการ สืบทอดต่อกันมา
อันเนื่องมาจากศาสนาประจำชาติของประเทศคือ ศาสนาพุทธ ชาวพม่าได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชนชาติ ที่ยึดมั่นในคำสอนของศาสนาพุทธอย่างเหนียวแน่น มากที่สุดชาติหนึ่งในโลก จึงมีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ และศาสนสถานทั่วทั้งประเทศ เช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ เป็นต้น และประเพณีที่สำคัญจึงมักเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ อาทิเช่น

ประเพณีปอยส่างลอง (Poy Sang Long)
ประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว เป็นงานบวชเณรที่สืบทอดกันมานาน และ ชาวเมียนมาร์ให้ความสำคัญมาก เพราะถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของครอบครัว

งานไหว้พุทธเจดีย์
งานไหว้พุทธเจดีย์ประจำปี ซึ่งแต่ละที่มักนิยมจัดในเดือนหลังออกพรรษาถือเป็นงานเฉลิมฉลองที่สนุกสนาน และได้ทำบุญสร้างกุศลด้วย

การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC)
โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล
– ประธาน SPDC พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 2535)
– นายกรัฐมนตรี พลเอก โซ วิน (General Soe Win) (19 ตุลาคม 2547)
– รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายญาณ วิน(U Nyan Win) (18 กันยายน 2547)
เขตการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค (division) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า

ข้อห้ามของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ควรรู้

   วันนี้เรามาติดตามอัพเดทเรื่องราวของอาเซียน หรือ AEC ที่หลายคนอาจยังไม่รู้กัน อย่างเรื่อง ข้อห้ามของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ควรรู้ ที่แต่ละประเทศนั้นเขาก็มีหลักความคิดแปลกๆ ที่อาจแตกต่างและไม่คุ้นชินอย่างบ้านเรา ดังนั้นเพื่อไม่ให้เราพลาดทำสิ่งต้องห้ามของเพื่อนบ้านอาเซียน และเพื่อจะได้เคารพสิทธิ์ของแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้อง เราจึงต้องเตรียมความพร้อมด้วยเกร็ดความรู้ดีๆ ก่อนเปิดประตูสู่อาเซียนกัน

ข้อห้ามของ 10 ประเทศอาเซียน ที่ควรรู้

1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์

2. การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรีจะไม่ยื่นมือให้บุรุษจับ

3. การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรือสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หัวแม่มือชี้แทน

4. จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผู้อื่น

5. สตรีเวลานั่งจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผู้ชายและไม่ส่งเสียงหรือหัวเราะดัง

6. วันหยุดคือวันศุกร์และวันอาทิตย์, วันศุกร์ 12.00-14.00 น.ทุกร้านจะปิด

7. จัดงานเย็นต้องจัดหลัง 2 ทุ่ม

2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่, ผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์ นักเลง

2. ห้ามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย

3. สบตามากเกินไป ถือว่าไม่ให้เกียรติ

 

3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ

2. นิยมใช้มือกินข้าว

3. ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน

4. ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก

5. การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต

6. บทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ

7. มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องมีมิเตอร์

8. งานศพใส่ชุดสีอะไรก็ได้

 

4. ประเทศลาว (Laos)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. ลาวขับรถทางขวา

2. ติดต่อราชการต้องนุ่งซิ่น

3. เดินผ่านผู้ใหญ่ ต้องก้มหัว

4. ถ้าเพื่อนคนลาวเชิญไปพักที่บ้านห้ามให้เงิน

5. อย่าซื้อน้ำหอมให้กัน

6. เข้าบ้านต้องถอดรองเท้า และถ้าเขาเสิร์ฟน้ำต้องดื่ม

 

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. ใช้มือขวาเพียงข้างเดียวในการรับประทานอาหาร และรับส่งของ

2. เครื่องดื่มแอลกฮอล์เป็นเรื่องต้องห้าม

 

6. ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. ไม่ควรพูดเรื่องการเมือง กับคนไม่คุ้นเคย

2. เข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า

3. ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์

4. ให้นามบัตรต้องยื่นให้สองมือ

5. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น ในสถานที่สาธารณะและศาสนสถาน

6. ผู้หญิงชอบทาทานาคา (ผู้ชายก็ทาด้วย) ผู้ชายชอบเคี้ยวหมาก

 

7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. เท้าสะเอว หมายถึง ท้าทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทักทาย

2. ใช้ปากชี้ของ

3. กินข้าวบ้านเพื่อนสามารถห่อกลับได้ แต่ควรมีของฝากให้เขาด้วย

4. ตกแต่งบ้าน 2 เดือน ต้อนรับคริสต์มาส

 

8. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ขายบริการผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

2. การลักลอบนำยาเสพติด อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิต

3. ขึ้นบันไดเลื่อนให้ชิดซ้าย

4. ห้ามทิ้งขยะเรี่ยราด, ห้ามเก็บผลไม้ในที่สาธารณะ

 

9. ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ

2. คดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต

3. ตีกลองแทนออดเข้าเรียน

4. ชุดนักเรียนหญิงเป็นชุดอ่าวหญ่าย

5. คนภาคเหนือไม่ทานน้ำแข็ง

6. ไม่ถ่ายรูป 3 คนอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าจะทำให้เบื่อกัน หรือแแยกกันหรือใครคนใดเสียชีวิต

7. ต้องเชิญผู้ใหญ่ก่อนทานข้าว

 

10. ประเทศไทย (Thailand)

ข้อห้ามควรรู้ :

1. ไปศาสนสถานควรแต่งกายเรียบร้อย, ก่อนเข้าอุโบสถต้องถอดรองเท้า

2. ห้ามพระสงฆ์สัมผัสสตรี

3. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสัการะ การละเมิดใดๆ ถือเป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญ

4. ทักทายกันด้วยการไหว้

5. ถือว่าเท้าเป็นของต่ำ ไม่ควรพาดบนโต๊ะ หรือเก้าอี้ หรือหันทิศทางไปที่ใคร

6. ธงชาติถือเป็นของสูง ไม่ควรนำมากระทำการใดๆที่เป็นการเหยียดหยาม

7. การแสดงออกทางเพศในที่สาธารณะ ยังไม่ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมไทย

วิธีเล่น ROYAL1688 ไพ่สิบแต้มครึ่ง

สิบแต้มครึ่ง กติกาการเล่นใน ROYAL1688

Royal1688 สิบแต้มครึ่ง ในบริการคาสิโน Royal1688 ต้องมีผู้เล่นอย่างน้อยสองคนมากสุดเจ็ดคน และเกมส์จะเริ่มเล่นได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นคนหนึ่งเป็นเจ้ามือเท่านั้น ผู้เล่นต้องมียอดเงินมากกว่ายอดเข้าโต๊ะ คาสิโนออนไลน์ เจ้ามือต้องมียอดเงินมากกว่ายอดขั้นต่ำสุดที่จะเป็นเจ้ามือ

1. ผู้เล่นที่ได้ ไพ่น๊อคก่อนถือว่าแพ้

3. ผู้เล่นที่ได้ ไพ่สิบแต้มครึ่งก่อนถือว่าชนะ อัตราจ่าย 2 เท่า

3. ผู้เล่นได้ไพ่เทวดาก่อนถือว่าชนะ อัตราจ่าย 2 เท่า

4. เทียบแต้ม ผู้เล่นที่มีแต้มใหญ่กว่าถือว่าชนะ

5. กรณีแต้มเท่ากันถือว่าเสมอไม่มีผลแพ้ชนะเกิดขึ้น

ลำดับเล็กใหญ่ของลักษณะไพ่สิบแต้มครึ่ง

สิบแต้มครึ่ง :ไพ่ในมือรวมกันแล้วได้สิบแต้มครึ่งพอดี เช่น 10、K :3、7、J
ไพ่เทวดา :เล็กกว่าไพ่สิบแต้มครึ่ง จำนวนไพ่ห้าใบไม่เกินสิบแต้มครึ่ง เช่น A、A、3、2、K
ไพ่น๊อค :แต้มของไพ่ในมือบวกกันเกินกว่าสิบแต้มครึ่ง เช่น 5、64、9
ไพ่ธรรมดา :คือไพ่ที่ไม่ใช่ไพ่สิบแต้มครึ่งไพ่เทวดาและนอกเหนือจากไพ่น๊อค นับเฉพาะแต้มบนไพ่
9 แต้ม :3、2、4
10 แต้ม :10

ศัพท์ในเกมส์ไพ่สิบแต้มครึ่ง ROYAL1688

1. เจ้ามือ :เจ้ามือไม่ต้องวางเดิมพัน เทียบไพ่กับผู้เล่น แต่ละผู้เล่นจะมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้ามือต่อเนื่องสองตา

2. ผู้เล่น :เทียบไพ่กับเจ้ามือคนเดียว ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันหรือหยุดเพื่อรอเทียบไพ่กับเจ้ามือ ผู้เล่นด้วยกันไม่ต้องเทียบไพ่

3. ยอดเดิมพันต่ำสุด :ยอดวางเดิมพันต่ำสุดในตานั้น

4. จั่วไพ่ :ผู้เล่นที่มี4 แต้มครึ่งขึ้นไปสามารถที่จะเลือกจั่วไพ่หรือหยุด จั่วไพ่ได้มากสุดไม่เกิน 5 ใบ น้อยกว่า 4 แต้ม จำเป็นต้องจั่วไพ่

5. หยุดไพ่ :ผู้เล่นที่มี 4 แต้มครึ่งขึ้นไปสามารถหยุดจั่วไพ่

6. จับไพ่ :หลังจากผู้เล่นจั่วไพ่เสร็จแล้ว เจ้ามือถึงจะมีโอกาสที่จะจับไพ่ ครั้งแรกที่เจ้ามือจับไพ่จะจับไพ่ผู้ เล่นที่มีใบเดียวและผู้เล่น ที่มีแต้มน้อยกว่าเจ้ามือ จับไพ่ครั้งที่2ระบบจะช่วยทำการจั่วไพ่ให้เจ้ามือ จนกว่าแต้มของเจ้ามือ จะมากกว่าแต้มของผู้เล่นที่จับครั้งที่สองหน้าไพ่(ไพ่ใบที่เปิด) หรือจนกว่าเจ้ามือได้ไพ่น๊อคหรือไพ่สิบแต้มครึ่งหรือได้ไพ่เทวดาถึงจะหยุด

7. ตกลงเป็นเจ้ามือ :ในระหว่างเกมส์ หากผู้เล่นต้องการเป็นเจ้ามือ สามารถกดปุ่มตกลงเป็นเจ้าได้ ระบบจะเพิ่มผู้เล่นไปที่ตารางคิวเป็นเจ้ามือให้โดยอัตโนมัติ

8. ชนะทั้งหมด :เจ้ามือชนะผู้เล่นทั้งหมด

วิธีเล่น REDDRAGON88 SICBO

Reddragon88 Sicbo เกมส์พนันลูกเต๋า หรือที่บ้านเราเรียกว่าเกมส์ไฮโล เกมส์ลูกเต๋าที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนในสมัยโบราณ ลักาณะของลูกเต๋าจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหกด้านแสดงเป็นจุดจำนวนต่าง ๆ คาสิโนออนไลน์ กันตั้งแต่ 1 ถึง 6 ซึ่งในปัจจุบันการนำลูกเต๋ามาพนันจะใช้การเขย่าลูกเต๋า 3 ลูก และใช้พัสดุที่สามารถครอบลูกเต๋าได้จนมิดชิดทำสามลูกแล้วเขย่าให้หน้าลูกเต๋าพลิกเกิดหน้าใหม่ แล้วผู้เล่นจะทำการคาดเดาหรือทำนายผลตัวเลขทึ่ออก

กติกาการเล่น Sicbo

กติกาและวิธีการเล่น Sibo พนันลูกเต๋าของ Reddragon88 มีลักษณะเดิมพันง่าย แต่มีรูปแบบการเดิมพันหลายทางเลือกให้ผู้เล่นสามารถเลือกเสี่ยงโชคได้ตามต้องการ เช่นการแทงต่ำ-สูง ,ผลลูกเต๋า, หน้าของลูกเต๋าที่ออก และแต้มกลาง เมื่อเริ่มเล่นผู้คุมลูกเต๋าจะกดปุ่ม แล้วเครื่องจะเขย่าลูกเต๋าโดยอัตโนมัติ ไฮโลว์ หรือ Sicbo อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดิมพันคือ ลูกเต๋า จะใช้ทั้งหมด 3 ลูกในการทายผลตัวเลขเพื่อเดิมพัน

* หมายเลข 1 : แสดงข้อมูลต่างของผู้เล่น ในส่วนนี้แสดงข้อมูลต่างของผู้เล่น ดังนี้ User ID ของผู้เล่น / Game ห้องเกมที่เข้าเล่น / Result ผลการแทง / Bet จำนวนเงินที่แทงในตานั้นๆ / Balance ยอดเงินทั้งหมดคงเหลือ(ไทย) และ Start Betting เวลาในการวางเดิมพัน
* หมายเลข 2 : กระดานสำหรับให้ท่านลูกค้าคลิกเลือก วางเดิมพัน ไฮโลออนไลน์ Report สรุปผลการแทงทั้งหมดที่เข้าเล่น / Video มีให้เลือกรับชม / Menu กลับไปหน้าหลัก / HD เลือกรับชมภาพแบบปกติหรือ HD / ปุ่มเพิ่ม-ลดเสียง และปิด
* หมายเลข 3 : ตารางแสดงสถิติผลการเล่น Sicbo (ไฮโล) ย้อนหลังในแต่ละตาที่ผ่านมา
* หมายเลข 4 : ตารางสรุปยอดเงินคงเหลือของผู้เล่น / ยอดเงินที่ว่างเดิมพัน / ยอดเงินชนะเกมที่ได้ในตานั้น / สรุปสถิติการชนะเกมทั้งหมดโดยจะแบ่งเป็นประเภทให้ E,S,T,B,O ซึ่งจะแสดงจำนวนการชนะเกมทั้งหมด
หมายเลข 5 : ภาพวีดีโอแสดงผลลูกเต๋าที่ออกในตานั้นๆ มีสองมุมกล้อง

การศึกษาของไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน

เรื่องของระบบการศึกษาถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับทุกๆ ประเทศ เพราะการที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นการศึกษาศึกนับว่าเป็นตัวการหลักในการที่จะช่วยสร้างบุคลากรชั้นดีให้ขึ้นมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ ไม่แปลกที่แต่ละประเทศนั้นจะเน้นในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อให้เหล่าบรรดาเด็กๆ รุ่นใหม่ หรือว่าใครก็ตามที่สนใจใฝ่เรียนรู้ได้เล่าเรียนศึกษาเพื่อพัฒนาตัวเองไปในจุดที่ดีที่สุดของความรู้ในด้านต่างๆ

สำหรับด้านการศึกษาในประเทศไทยเองก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนนั้นต่างก็เห็นคุณค่าและก็รู้ดีว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหากมีการเปรียบเทียบทางด้านการศึกษาแล้วต้องบอกว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะระบบการศึกษาไทยในความเป็นจริงแม้แต่ในภูมิภาคอาเซียนเองเรายังไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์ 1 ได้ หรือจะพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คือระบบการศึกษาไทยเมื่อเทียบกับเหล่าบรรดาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ของไทยเรายังเป็นรองอยู่ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษ อาจจะด้วยความที่ประเทศไทยเองไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นๆ ไม่เคยโดนพวกล่าอาณานิคมเข้ามาย่างกรายเมื่อถึงจุดที่ยุคล่าอาณานิคมหมดไป ภาษาที่คนไทยใช้จึงยังนิยมใช้กันอยู่แค่ภาษาไทยในขณะที่ประเทศอื่นๆ เมื่อยุคที่เขาโดนพวกประเทศล่าอาณานิคมเข้ามาปกครอง คนเหล่านั้นก็ได้มีการสอนภาษาต่างประเทศให้กับคนในประเทศเหล่านั้นให้อ่านออก เขียนได้ และเป็นความรู้ที่ถูกใช้ติดตัวกันมาจนทุกวันนี้ นี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของการศึกษาไทยที่ยังไม่สามารถจัดพัฒนาได้ทัดเทียมกับนานาประเทศในแถบอาเซียน

ถ้าหากจะบอกว่าประเทศใดที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในกลุ่มอาเซียนก็คงต้องยกให้ประเทศสิงคโปร์เพราะด้วยความที่ประเทศนี้นับว่าเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศนอกอาเซียนพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ใจกับเรื่องการศึกษาให้มากที่สุดเพื่อให้ประชากรของพวกเขาสามารถเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนควรจะลบล้างออกจากความคิดให้หมดนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่งที่สุดหรือเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียน เพราะถ้ามองในความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรเข้ามาใส่ใจกับการศึกษาในด้านต่างๆ ให้มากจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่าประเทศอื่นในอาเซียนอย่างแน่นอนในอนาคต

ประวัติความเป็นมาของอาเซียน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia ขึ้นเพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย

      จนกระทั่งต่อมามีการฟื้นฟูสัมพันธภาพระหว่างประเทศขึ้น จึงได้มีการแสวงหาลู่ทางจัดตั้งองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และพันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” ที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จาก ปฏิญญาอาเซียน ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10ประเทศ ได้แก่ ทุกประที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้น ติมอร์-เลสเต้

      ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาเกิดจากความต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกที่มั่นคง (เพื่อที่ผู้ปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประเทศ) ความกลัวต่อการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ ความศรัทธาหรือความเชื่อถือต่อมหาอำนาจภายนอกเสื่อมถอยลงในช่วงพุทธทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์ต่างกับการจัดตั้งสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุ่มอาเซียนถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม

วิธีเล่น จีคลับ ไฮโลออนไลน์

GCLUB ไฮโลออนไลน์ (Sicbo online) เป็นเกมส์พนันที่คนไทยรู้จักดี อยู่คู่กับคนไทยมาทุกยุค ทุกสมัย โดยเฉพาะในแถบๆต่างจังหวัด เวลามีงานศพ จะมีการตั้งวงเล่น ไพ่ ไฮโล เกือบๆ ทุกงาน

ไฮโลออนไลน์ ในปัจจุบัน ถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-game) พัฒนาให้สามารถเล่นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บ ผ่านมือถือ สามารถเล่น ที่ไหน ก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกสบาย สำหรับลูกค้าทุกๆท่าน หากท่านสนใจก็สามารถสมัครเล่น ไฮโลออนไลน์ กับเราได้ โดยสมัครเล่นไฮโลออนไลน์ ขั้นต่ำ 500 บาท ก็สนุกได้แล้ว

การเล่นจีคลับ ไฮโลออนไลน์
  จีคลับ ไฮโลออนไลน์ มีรูปแบบและกติกาการเล่นเหมือนกับการเล่น พนันไฮโลทั่วไป เกมพนันสดไฮโลออนไลน์ ที่ท่านสามารถเข้าเล่นได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านโปรแกรม จีคลับ ไฮโลออนไลน์ หรือเกมลูกเต๋า นั้นมีรูปแบบการแทงที่หลากหลาย คาสิโนออนไลน์ โดยท่านลูกค้าสามารถดูรายระเอียดส่วนต่างๆของหน้าเกม จีคลับ ไฮโลออนไลน์ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ล่างนี้

1.ภาพวีดีโอบรรยากาศการเล่น ไฮโลว์ Gclub มีสองมุมกล้อง
2.กระดานสำหรับให้ท่านลูกค้าคลิกเลือก วางเดิมพัน ไฮโลออนไลน์
3.แสดงเวลาที่เหลือในการวางเดิมพันในแต่ล่ะรอบ / ชิป / เมนูต่างๆในเกม
4.ตารางแสดงบันทึกผล ลูกเต๋า ไฮโล ในเกมที่ผ่านมา

  รูปแบบการแทง ไฮโลออนไลน์
ไฮโลว์ Gclub คาสิโน เพื่อสุ่มหาแต้มของลูกเต๋าจะมีลูกเต๋าทั้งหมด 3 ลูก แต่ละลูกจะมี 6 หน้า ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงเลข 6 จึงเป็นที่มาของการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ

1.การเต็ง สูง – ต่ำ จ่ายต่อเดียว โดยนับแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก
2.การเต็งเลข จ่ายต่อเดียว โดยสามารถดูได้จากลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ถ้ามีเลขที่วาง เดิมพันไป ภายในลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ก็จะชนะ แต่ลูกภายใน 3 ลูกนี้ มีเลขที่วาง เดิมพัน 2 ลูก ก็จะได้ 2 ต่อ และ ถ้าภายใน 3 ลูกนี้ มีเลขที่วางเดิมพัน ทั้ง 3 ลูก ก็จะได้ 3 ต่อ
3.การโต๊ดเลข จ่าย 5 ต่อ โดยเลือกเลขที่จะวางเดิมพันมา 2 เลขโดยหวังว่า ลูก เต๋าทั้ง 3 ลูกนี้ จะมีเลขที่โต๊ดไว้ออก
4.การโต๊ดเลขคู่ จ่าย 8 ต่อ โดยเลือกเลขที่จะวางเดิมพัน 1 เลข โดยกะว่าลูกเต๋า ทั้ง 3 ลูกนี้ จะมีเลขที่โต๊ดไว้ออกเหมือนกัน 2 ลูก
5.การเต็งแต้มรวม จ่ายตามแต้มที่ออก โดยนับแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก จะมีแต้ม รวมตั้งแต่ 4 แต้ม จนถึง 17 แต้ม ให้เลือกเล่นกติกา gclub เกมไฮโล

อาหาร ประเทศอาเซียน

ประเทศไทย
ต้มยำกุ้ง (Tom Yam Goong) แค่เอ่ยชื่อก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ต้มยำกุ้งเป็นอาหารคาวที่เหมาะสำหรับรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ กลิ่นหอมของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในต้มยำกุ้ง นอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดี

และเนื่องจากต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่มีรสเปรี้ยว และเผ็ดเป็นหลัก ทำให้รับประทานแล้วไม่เลี่ยน จึงทำให้ต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติเองก็ติดอกติดใจในความอร่อยของต้มยำกุ้งเช่นเดียวกัน

“โดรนการเกษตร” เลือกไทยประเดิมตลาดอาเซียน

แม้ว่า 70% ของประชากรโลกทำงานเกี่ยวกับการเกษตร แต่แนวโน้มแรงงานในภาคการเกษตรกำลังลดลง จุดประกายให้ “DJI” ผู้พัฒนาอากาศยานไร้คนขับ “โดรน” สร้างเครื่องมือที่ “เร็วและมีประสิทธิภาพ” ทดแทน

“เจียดง ซุน” หัวหน้าฝ่ายธุรกิจด้านการเกษตร DJI ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกระบุว่า ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณอาหารไม่เพิ่มตาม แต่ละปีมีประชากรกว่า 870 ล้านคนได้รับอาหารไม่เพียงพอ และภายในปี 2593 จะเพิ่มเป็น 2 พันล้านคน การเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ปัญหานี้ DJI จึงเริ่มทำคอมเมอร์เชียลโดรนเพื่อการเกษตรมากขึ้น

โดยเริ่มทำตลาดแล้วในจีน, ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งประสบความสำเร็จมาก ส่งผลให้รายได้ 80% มาจากต่างประเทศ โดยใช้การหาพาร์ตเนอร์ที่มีความรู้ และสร้างศูนย์ฝึกอบรมการบินให้เกษตรกรและให้ความรู้คนที่สนใจ ซึ่งรวมไปถึงสตาร์ตอัพ เพื่อสร้างเซอร์วิสโพรไวเดอร์และสร้างอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ปัจจุบันในจีนมีเซอร์วิสโพรไวเดอร์ 2,000 ราย มีโดรนเพื่อการเกษตร 16,000 ตัวทั่วประเทศ มีพื้นที่เกษตรใช้งานแล้ว 37.5 ล้านไร่

“ในจีนและญี่ปุ่นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านการเกษตร ไม่ใช่เกษตรกร แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี ก็เข้ามาทำธุรกิจให้เช่าหรือเป็นเซอร์วิสโพรไวเดอร์ให้กับเกษตรกร โดรนจึงสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม”

สำหรับไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ DJI ทำตลาดนี้ เนื่องจากการเกษตรเป็น 1 ใน 3 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ คิดเป็น 10-12% ของ GDP และมีพื้นที่การเกษตรกว่า 62.5 ล้านไร่ ทั้งยังส่งออกข้าวเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่แรงงานด้านการเกษตรมีเพียง 1 ใน 3 ของประชากร และส่วนใหญ่สูงอายุแล้ว มีแรงงานรุ่นใหม่เข้ามาน้อยลง

ส่วนการทำตลาดในไทยจะใช้รูปแบบเดียวกับประเทศอื่นคือ หาพาร์ตเนอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสำหรับขายสินค้า และเปิดหลักสูตรโดรนเพื่อการเกษตรให้ความรู้ว่าสามารถใช้ในรูปแบบใดได้บ้าง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะรวมถึงคนรุ่นใหม่, สตาร์ตอัพ หรือคนที่ต้องการนำโดรนไปประกอบธุรกิจ

เบื้องต้น DJI ยังไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้ แต่ต้องการข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงบริการเพิ่มเติม รวมถึงให้ความรู้กับตลาด ซึ่งมองว่าราคาไม่น่าเป็นปัญหา แม้จะอยู่ที่หลักแสนบาท เพราะรายได้ต่อปีของเกษตรกรไทยกับจีนไม่ได้ต่างกัน อีกทั้งยังคืนทุนได้ใน 6 เดือน

ขณะที่กฎหมายการลงทะเบียนโดรนจะช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมกับการใช้งานไปได้ควบคู่กัน เพื่อให้มีการใช้ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สำหรับโดรนที่จะเปิดตัวในไทยเป็นรุ่นอะกราส์ เอ็มจี-วันพี (Agras MG-1P) ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีเรดาร์ที่แม่นยำสูง สามารถรักษาระดับการบินเมื่อมีพื้นที่ไม่เท่ากัน หยุดได้เมื่อเจอสิ่งกีดขวาง และบินกลับเองได้ รวมทั้งมีจอแสดงผลสำหรับผู้บังคับ รับน้ำหนักได้ 10 กิโลกรัม ศักยภาพในการบินครอบคลุมพื้นที่ 25 ไร่/ชั่วโมง พร้อมพ่นสเปรย์รัศมี 4-6 เมตร เปิดขายปลายเดือน ก.ย.นี้ แต่ยังเปิดเผยราคาไม่ได้ เพราะคิดตามแพ็กเกจที่ต้องการ อาทิ จำนวนแบตเตอรี่ เบื้องต้นจะมีแบบสำหรับพ่นของเหลวเท่านั้น ยังไม่มีแบบพ่นของแข็ง เช่น ปุ๋ยเม็ด เป็นต้น แต่อุปกรณ์ส่วนนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้เอง

ด้าน “จตุพงศ์ โตวรรธกวณิชย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโดรนการเกษตร กล่าวว่า ย้อนไป2 ปีก่อน โดรนยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ปี

ที่ผ่านมาเกษตรกรตื่นตัวมากขึ้น เพราะภาครัฐและบริษัทที่ทำด้านการเกษตรมีการประชาสัมพันธ์และนำไปทดลองใช้ เช่น มีการซื้อโดรนเพื่อไปทดสอบในการใช้ร่วมกับสารเคมีหรือปรับปรุงสูตรที่ใช้กับโดรนโดยเฉพาะ ปัจจุบันมีแบรนด์โดรนที่ทำตลาดในไทยประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์จีน ซึ่งคุณภาพค่อนข้างดี สามารถสู้กับแบรนด์ฝั่งยุโรปได้ แต่มีราคาถูกกว่า ปัจจุบันแบรนด์จีนหรือโดรนประกอบเองมีราคาหลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาท

โดยบริษัทจะมีบริการครบวงจรทั้งจำหน่าย, จัดศูนย์อบรมการบิน, รับซ่อม รวมทั้งจัดการลงทะเบียนทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีบริการรับฉีดพ่น ซึ่งมีโดรนในระบบราว 30 เครื่อง คิดไร่ละ 80-100 บาท พื้นที่ที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นภาคกลาง, ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นไร่อ้อย, มันสำปะหลัง และข้าว

สำหรับรายได้ของบริษัทมาจากการขายและงานเซอร์วิสอย่างละครึ่ง โดยต่อไปจะหาซับดีลเลอร์ในการให้บริการฉีดพ่น เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการ ซึ่งมองว่าการจะซื้อโดรนมาใช้อาจจะไม่คุ้มค่าสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย ดังนั้นอาจจะรวมกลุ่มกันซื้อหรือเช่าใช้เพราะโดรนช่วยให้ทำงานเร็วกว่าคนมาก ที่ผ่านมาจากการพ่นยา 100 ไร่ใช้เวลาวันเดียวเสร็จ

อาเซียนลงนามเปิดเสรีบริการเพิ่ม ชี้ไทยมีโอกาสด้านท่องเที่ยว-ร้านอาหาร

อาเซียนลงนามเปิดเสรีบริการเพิ่ม ชี้ไทยมีโอกาสเข้าไปลงทุนด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุ จัดงานแสดงสินค้า การประชุม ซ่อมแซมอุปกรณ์ เผยยังได้ผลักดันให้อาเซียนทำความตกลงค้าบริการฉบับใหม่ ตั้งเป้าสรุปปีนี้ ด้านไทยโชว์ความพร้อมรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนปีหน้า ส่วนประเด็นเศรษฐกิจที่สิงคโปร์ผลักดัน อาเซียนเห็นชอบหมด

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 50 ที่สิงคโปร์ ว่า ที่ประชุมได้ลงนามในเอกสารเพื่อเปิดเสรีการประกอบธุรกิจบริการเพิ่มเติม ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับไทย เพราะอาเซียนอื่นมีการเปิดตลาดบริการเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาขาที่ไทยมีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนได้ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านการโรงแรมและร้านอาหาร บริการด้านสุขภาพ บริการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ สถาบันฝึกอบรม การจัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุม และการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น และในส่วนของไทยได้เปิดตลาดให้กับอาเซียนเพิ่มเติมใน 6 สาขาย่อย ได้แก่ บริการคมนาคม เช่น บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และบริการขนส่ง เช่น บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส

“ในการเปิดเสรีธุรกิจบริการ อาเซียนยังได้ผลักดันให้มีการสรุปการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียนฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงกรอบความตกลงเดิมให้มีความทันสมัย ครอบคลุมสาขาบริการใหม่ๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ การค้าออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนภาคบริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และดึงดูดการลงทุนเข้ามายังอาเซียนให้มากขึ้น โดยอาเซียนได้ตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้”

น.ส.ชุติมากล่าวว่า ในการชุม ไทยได้แสดงความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน มีองค์ประกอบการทำงาน คือ ความเชื่อมโยง ความยั่งยืน และการเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับอนาคต ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดัน เช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การดำเนินการเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล

สำหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจที่สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันในปีนี้ สามารถดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จ ได้แก่ การจัดทำความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อาเซียน , การจัดทำกรอบการดำเนินการด้านดิจิทัล , การแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน หรือ ATIGA เพื่อรองรับระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และการใช้งานระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน