Slider

สัตว์ประจำชาติอาเซียน

ASEAN หรือ The Association of Southeast Asian Nations : สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศคือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม

สัตว์ประจำชาติของประเทศไทย คือ ช้าง
ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยมาอย่างยาวนาน โดยในสมัยโบราณบ้านเรามีช้างอยู่มากมายนับแสนตัว ช้างส่วนมากจะถูกใช้ในการสงครามเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีอาวุธสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ ช้างจึงถูกนำไปใช้แรงงานจำพวกชักลากไม้ในป่า และในปัจจุบันช้างเป็นสัตว์อนุรักษ์ที่ถูกใช้ในงานการแสดงและการท่องเที่ยว ประเทศไทยเคยใช้ช้างเป็นส่วนหนึ่งของธงชาติ เรียกว่าธงช้างเผือก ก่อนจะถูกเปลี่ยนมาใช้ธงไตรรงค์อย่างในปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ.2460 แต่ยังมีธงหน่วยงานราชการบางแห่งที่ใช้ใช้ช้างเป็นองค์ประกอบ เช่น ธงของราชนาวีไทย เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมช้างจึงถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทย

สัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชา คือ กูปรี
กูปรี หรือ โคไพร เป็นสัตว์จำพวกกระทิงหรือวัวป่าชนิดหนึ่ง เป็นสัตว์กีบคู่ ตัวโต โคนขาใหญ่ ปลายหางเป็นพู่ขน ปัจจุบันกูปรีอยู่ในสถานะสูญพันธุ์ โดยไม่มีรายงานการพบกูปรีในป่าธรรมชาติมานานหลายสิบปีแล้ว แต่นักอนุรักษ์ส่วนใหญ่เชื่อว่าจะยังสามารถพบกูปรีได้ตามป่าชายแดนไทยและกัมพูชา (แต่ไม่เคยมีรายงานยืนยัน) กูปรีถูกประกาศให้เป็นสัตว์ประจำชาติกัมพูชาโดยสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุอดีตกษัตริย์ของกัมพูชา นอกจากกูปรีจะเป็นสัตว์ประจำชาติของกัมพูชาแล้ว ยังพบว่ากูปรียังเป็นส่วนหนึ่งของตราสัญญลักษณ์ของ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์อีกด้วย

สัตว์ประจำชาติของประเทศพม่า คือ เสือโคร่ง
เสือโคร่ง (Tiger) นั้นเป็นสัตว์กินเนื้อตะกูลแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีความดุร้าย ว่องไว ปราดเปรียว สามารถวิ่งได้เร็ว ว่ายน้ำเก่ง ปีนต้นไม้ได้คล่องแคล่ว พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชีย และพบมากในป่าของประเทศพม่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศพม่าได้เป็นอย่างดี ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า เสือคือดัชนีวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดังนั้นเสือจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติพม่า

สัตว์ประจำชาติของประเทศลาว คือ ช้าง
ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติลาวเช่นเดียวกับประเทศไทย ประเทศและประชาชนลาวเองนั้นมีความผูกพันกับช้างมาตั้งแต่อดีตเช่นเดียวกับไทย และที่ตั้งของประเทศ สปป.ลาวในปัจจุบันนั้นในอดีตมีชื่อเรียกว่า อาณาจักรล้านช้าง ใช้ช้างในการทำศึกสงครามและในการใช้แรงงานเช่นเดียวกับประเทศไทยของเราทุกประการ ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมช้างจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของลาว

สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย คือ มังกรโคโมโด
มังกรโคโมโดเป็นสัตว์โบราณตะกูลตัวเงินตัวทองชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัตว์ในตะกูลเดียวกัน พบได้เฉพาะในประเทศอินโดนีเซียบริเวณเกาะโคโมโด รินคา, ฟลอเรส และกิลีโมตาง เป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายกว่าเพื่อนร่วมสายพันธุ์ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และด้วยความที่สามารถพบเห็นได้เพียงแห่งเดียวในโลกในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น มังกรโคโมโดจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติอินโดนีเซีย

สัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ คือ ควาย
ควาย (Water Buffalo) ในประเทศฟิลิปปินส์นั้น ถูกนำมาใช้แรงงานเหมือนในประเทศเวียดนาม ทั้งแรงงานในด้านการเกษตรกรรมและด้านการชักลากของหนัก ดังนั้นคนฟิลิปปินส์จึงมีความผูกพันกับควายมากเป็นพิเศษ และควายได้ถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติฟิลิปปินส์ด้วยเหตุผลนี้เอง ควายเรียกตามภาษาพื้นเมืองหรือภาษาตากาล็อคว่าคาราบาว และชื่อนี้ถูกนำมาใช้เป็นชื่อวงดนตรีชื่อดังของไทยและใช้รูปหัวควายเป็นสัญญลักษณ์ (หัวหน้าวงคือแอ๊ด คาราบาว จบการศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์)

สัตว์ประจำชาติของประเทศบรูไน คือ เสือโคร่ง
เสือโคร่ง สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่นอกจากจะได้รับการเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของพม่าแล้ว ยังถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติบรูไนอีกด้วย โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศบรูไนซึ่งมีภูเขาและป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก มีประชากรไม่หน่าแน่น สัตว์ป่าจึงไม่ถูกรบกวน จึงสามารถพบเสือโคร่งสายพันธุ์เอเชียจำนวนมาก และได้ถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศบรูไนในที่สุด

สัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ คือ สิงโต
ประเทศสิงคโปร์ เดิมมีชื่อว่าเมืองสิงหปุระ (Singapura) ซึ่งหมายถึงเมืองแห่งสิงโต แต่ไม่มีรายงานการพบสิงโตอยู่ตามธรรมชาติในประเทศสิงคโปร์เลย เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่มีป่าไม้หรือทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิงโต มีแต่เรื่องเล่าที่ว่ามีผู้เคยพบเห็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายสิงโตอยู่บนดินแดนแห่งนี้เท่านั้น แต่กระนั้นสิงโตก็ยังได้รับเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติสิงคโปร์

สัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือ เสือโคร่งมลายู
เสือโคร่งมาลายูเป็นสัตว์ตะกูลเสือโคร่งที่มีลักษณะเฉพาะ มีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรงมาก พบมากทางภาคกลางของประเทศมาเลเซียและสามารถพบได้ในป่าดิบชื้นของประเทศเช่น เพนนิซูล่า กลันตัน ตรังกานู เประ ปะหัง และป่าตอนใต้สุดของไทยที่ติดกับชายแดนมาเลเซีย นอกจากเสือโคร่งมลายูจะเป็นสัตว์ประจำชาติมาเลเซีย ยังปรากฏอยู่ในตราสัญญลักษณ์ของประเทศ และเรานิยมเรียกคนมาเลย์และทีมกีฬาของมาเลเซียว่าทีมเสือเหลืองอีกด้วย ซึ่งคำว่าเสือเหลืงหมายถึงเสือโคร่งมลายูนั่นเอง

สัตว์ประจำชาติของประเทศเวียดนาม คือ ควาย
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปลูกข้าวรายใหญ่ประเทศหนึ่งของโลก และการปลูกข้าวของชาวเวียดนามนั้นยังนิยมใช้ควายในการไถนาอยู่ ดังนั้นวิถีชีวิตของคนเวียดนามจึงผูกพันกับควายมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น โดยที่ควายนั้นจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศเวียดนาม (เช่นเดียวกับประเทศไทยในสมัยที่ยังนิยมใช้ควายไถนานั่นเอง) ดังนั้นควายจึงถูกยกขึ้นเป็นสัตว์ประจำชาติเวียดนาม

บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ดอกซิมปอร์

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน ก็คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ดอกส้านชะวา (Dillenia) ดอกไม้ประจำท้องถิ่นบรูไน ที่มีกลีบขนาดใหญ่สีเหลือง หากบานเต็มที่แล้วกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายร่ม พบเห็นได้ตามแม่น้ำทั่วไปของบรูไน มีสรรพคุณช่วยรักษาบาดแผล หากใครแวะไปเยือนบรูไน จะพบเห็นได้จากธนบัตรใบละ 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน และในงานศิลปะพื้นเมืองอีกด้วย

ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” มีเมือง”บันดาร์เสรีเบกาวัน” เป็น เมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ5,765 ตารางกิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีประชากร 381,371 คน (ข้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ

ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)ดอกราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา ก็คือ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของ ดอกคูน โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความ รุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น

เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ

ดอกไม้อาเซียนประเทศกัมพูชา ดอกลำดวน

สำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เรียกได้ว่าเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่ประวัติศาสตร์ร่วมกันมากับประเทศไทยอย่างยาวนาน นั่นก็คือประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศกัมพูชานั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงความเชื่อของประชาชน ในประเทศที่ดูโดดเด่นและมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น ระบำอัปสรา ซึ่งเป็นการแสดงนาฎศิลป์ที่โดดเด่นของประเทศกัมพูชา ซึ่งถอดแบบการแต่งกายรวมถึงท่าการร่ายรำมาจากภาพจำลองหลักรูปของนางอัปสร ที่ปรากฏอยู่ที่ปราสาทนครวัด หรือในส่วนของเทศกาลน้ำ หรือ บอน อม ตุก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาลงานใหญ่ประจำปีของประเทศกัมพูชา โดยจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการแสดงถึงการสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา ที่ได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับประชาชน และมีการแข่งเรือยาว รวมทั้งการแสดงพลุดอกไม้ไฟ ซึ่งคล้ายคลึงกับประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยเรา

ส่วนดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศกัมพูชา คือดอกลำดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบ และแข็งเล็กน้อย แต่กลับให้กลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่นๆ ซึ่งดอกลำดวนนี้ได้จัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง ความสดชื่นและความหอมกรุ่น ซึ่งได้มีการแนะนำวิธีการปลูกต้นลำดวนที่ถูกต้องเอาไว้ คือ ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน และที่สำคัญที่สุด จะต้องทำการปลูกในวันพุธเท่านั้นด้วย เพิ่มพูนมาอีกหนึ่งดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา

ดอกไม้อาเซียน ประเทศอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตรี

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน 2-6 เดือน โดยดอกจะบานแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย

กิ่งก้านแตกช่อดอกอยู่ไสวเปิดเรื่องด้วยคำกลอนดอกไม้ประเภทนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นดอกอะไร นั่นก็คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี อีกหนึ่งดอกไม้อาเซียนซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 ใน 10 ประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนของเราที่มีกำหนดจะเริ่มขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าคือปีพ.ศ.2558สำหรับดอกกล้วยไม้ราตรี หรือ Moon Orchid เป็นหนึ่งจากหลากหลายชนิดของดอกกล้วยไม้ที่เบ่งบานอยู่ได้นานที่สุดชนิดหนึ่ง โดยลักษณะของช่อดอกนั้นจะสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นานถึง 2-6 เดือนด้วยกัน ซึ่งดอกของกล้วยไม้ราตรีนี้จะบานเพียงแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น และเจ้าดอกกล้วยไม้ราตรีนี้จะมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ชื้น จึงทำให้เราสามารถพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซียเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันออกไป และการเลือกสัญลักษณ์มาเพื่อเป็นการสื่อสารความหมายเกี่ยวประเทศของตนเองนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องที่โดดเด่นของแต่ละประเทศของตน และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ และเป็นประเทศขนาดใหญ่ มีประชากรมาก เราต้องศึกษาเรื่องราวพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนเพื่อนำมาปรับปรุงพื้นฐานของประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับนานาอารยประเทศทั้งเรื่องระบบสาธารณูปโภค และการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังของเรามีการพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยเราด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศลาว ดอกจำปาลาว

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องของไทยมาแต่โบราณกาล จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ยังได้ เพราะจากประวัติศาสตร์ที่สามารถหาหลักฐานได้ ลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีการสืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกันกับประเทศไทยของเราด้วย แต่ประเทศลาวจะประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยมากมายหลายเผ่า ส่วนคนลาวแท้ ๆ นั้น มีเพียงแค่ 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวจะอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงบนที่ราบเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชาวเขาจะนิยมอยู่บนเทือกเขาไม่เพียงแค่เชื้อสายเท่านั้น แม้แต่ศาสนา ไทยกับลาวก็ยังมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกันด้วย โดยประชาชนลาวมากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และยังคงยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัดอีกด้วย โดยดูจากวิถีการเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม

ดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศลาว คือ ดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม ซึ่งมีด้วยกันมากมายหลากหลายสีสัน มิได้มีเพียงแค่สีขาวเท่านั้น แต่ยังมีสีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่างๆ ซึ่งดอกจำปาลาว หรือดอกลีลาวดีนี้ เป็นตัวแทนของความสุข และความจริงใจ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆ และยังใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วย ดอกไม้อันเป็นตัวแทนแห่งความสุข ดอกจำปาลาวดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดอกไม้อาเซียนประเทศฟิลิปปินส์ คือดอกพุดแก้ว

รู้จักประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนกันไปหลายประเทศแล้ว วันนี้มารู้จักกับประเทศที่เป็นหมู่เกาะอีกหนึ่งประเทศ นั่นก็คือ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศฟิลิปปินส์นั้น ได้รับอิทธิพลเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาจากประเทศสเปนและประเทศเม็กซิโก ที่เรียกว่า Hispanic Influences ที่มีมากกว่า 300 ปี ซึ่งในช่วงการปกครองแบบอาณานิคม เราจะเห็นได้จากความเชื่อในศาสนาคาธอลิก เกี่ยวกับงานประเพณีทางศาสนาในทุกปี

และประเทศฟิลิปปินส์นั้น จะมีงานรื่นเริงประจำปี งานหนึ่งที่เรียกว่า Barrio Fiesta ซึ่งเป็นงานรื่นเริง เฉลิมฉลองนักบุญของเมือง หมู่บ้านและเขตการปกครองต่าง ๆ และมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังมีการเดินขบวนในเมืองเพื่อฉลองนักบุญ เป็นประเพณีใหญ่ มีการจุดพลุ การประกวดความงามและการเต้นรำอีกด้วย

สำหรับดอกไม้ที่บ่งบอก และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นั้น คือ ดอกพุดแก้ว ซึ่งมีลักษณะดอกเป็นสีขาวมีกลีบดอกเป็นรูปดาว มีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีกลิ่นหอม ดอกพุดแก้ว จะบานส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วในตอนกลางคืน และชาวฟิลิปปินส์ถือว่า ดอกพุดแก้วนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมไปถึง ความเข้มแข็ง โดยดอกพุดแก้วนั้น เคยถูกนำมาใช้เฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งเรื่องราวของบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศย่อมบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนในชาติ การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 จะยิ่งทำให้ตัวตนของแต่ละประเทศชัดเจนขึ้น และนำเอาจุดเด่นของแต่ละชาติมาปรับใช้และพัฒนาอาเซียนของเราให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศสิงคโปร์ คือดอกกล้วยไม้แวนด้า

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติรวมกันอยู่ ทำให้ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของสิงคโปร์นั้นหลากหลายไปด้วย และดูเหมือนว่าต่อให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้าไปมากมายเพียงใด แต่คนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์จะยังคงยึดถือธรรมเนียมและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบรรพบุรุษดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ดอกกล้วยไม้แวนด้า

ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติ ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านของการแต่งกาย หรืออาหารการกิน ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณของบรรพบุรุษ อีกทั้งในเรื่องของความเชื่อเรื่องของการบูชาเทพเจ้า ที่ดูแล้วจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยชาวจีนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์นั้น ส่วนมากจะบูชาเจ้าแม่กวนอิม หรือเทพธิดาแห่งความสุข เทพเจ้ากวนอู หรือเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ในขณะเดียวกันที่ชาวฮินดูในประเทศสิงคโปร์ จะบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น

ดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์นั้นคือ ดอกกล้วยไม้แวนด้า หรือ Vanda Miss Joaquim โดยที่ดอกกล้วยไม้แวนด้านี้ ได้ตั้งชื่อตามผู้ที่เป็นผู้คิดค้นผสมพันธ์ คือ Miss Agnes Joaquim นั่นเอง โดยการจัดให้ดอกกล้วยไม้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และดอกกล้วยไม้แวนด้า จะมีสีม่วงสด สวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี และดอดกล้วยไม้แวนด้านี้ ได้มีการจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 หรือปี พ.ศ.2524

ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม แต่สำหรับประเทศสิงคโปร์แล้ว เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศเลย ประชากรของเขาเคร่งครัดในกฎหมายและกฏระเบียบ ทำให้ประเทศสิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียในหลายๆ ด้านด้วย ประเทศไทยเราจะต้องรู้จักนำแนวคิดแนวปฏิบัติของประเทศสิงค์โปร์มาปรับใช้ด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศเวียดนามคือดอกบัว

ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศอย่าง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นั้น เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูปร่างคล้ายกับตัว S ทอดตัวยาวไปตามแหลมอินโดจีน และทางด้านตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านเหนือของประเทศจะติดกับประเทศจีน ส่วนทางด้านตะวันตกติดกันกับประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

พื้นที่ของประเทศเวียดนามนั้น สามในสี่ของพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ ครอบคลุมทะเล ไหล่ทวีป อีกทั้งบริเวณหมู่เกาะนับพัน ส่วนทางด้านของเกาะจากอ่าวตังเกี๋ยจรดอ่าวไทย ซึ่งรวมไปถึงหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซลที่ประเทศจีน ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศยังคงแก่งแย่งชิงกันอ้างถึงกรรมสิทธิ์ นั่นเป็นเพราะสาเหตุของความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งแหล่งน้ำมันใต้ดินด้วย

ส่วนดอกไม้สัญลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ก็คือดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่คนไทยอย่างเราๆ นั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับดอกบัว นั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวเวียดนามทั้งประเทศ ที่เรารู้จักกันนามของ ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ และเป็นสัญลักษณ์ทีบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ และความผูกพัน ความกลมเกลียว และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักจะถูกนำมากล่าวถึงในบทกลอนและ ต้องเกี่ยวกับบทเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียว

เราต้องทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนของเราให้ครบทุกประเทศ เพราะการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนั้น ใกล้เข้าไปทุกวัน ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนก็จะเริ่มต้นขึ้น เราคนไทยจะต้องมีความรู้และเตรียมตัวรับการพัฒนาประชาคมอาเซียนของเราให้พัฒนาก้าวไกลไปพร้อมๆ กันด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศเมียนมาร์ดอกประดู่

ความเป็นมาของดอกไม้อาเซียนประเทศเมียนมาร์ดอกประดู่

ประเทศบ้านพี่เมืองน้องของไทยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประวัติศาสตร์ของไทยเรา นั่นก็คือ สหภาพพม่า หรือประเทศพม่า หรือเมียนมาร์ซึ่งประเทศพม่านั้น เป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านของชาวตะวันตกได้เรียกประเทศพม่านี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2532 ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศของตนเป็น Myanmar โดยชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่สำหรับบางชาติ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ เนื่องจากว่า ไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ โดยในปัจจุบัน หลาย ๆ คนยังคงใช้คำว่า Myanmar ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากประเทศในภาษาพม่า ว่า Myanma Naingngandaw ส่วนประชาชนชาวพม่านั้น ส่วนมากเรียกชื่อประเทศของตนเองว่า บะหม่า

ส่วนดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศพม่า คือ ดอกประดู่ หรือ Paduak ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พบมากที่สุดในประเทศพม่า และลักษณะของดอกจะมีสีเหลืองทอง จะผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูฝนแรกของปี หรือในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางด้านของประเทศพม่านั้น ได้มีการจัดงานรื่นเริง เฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น และชาวพม่านั้น ยังคงมีความเชื่อว่า ดอกประดูนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง บ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่ง และความทนทาน และดอกประดู่นี้จะเป็นดอกไม้ที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพม่า

ความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศย่อมสื่อออกมาในลักษณะของสิ่งที่โดดเด่นของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกไม้ประจำชาติ หรือแม้แต่ธงชาติ เพราะสัญลักษณ์จะบ่งบอกได้ถึงความเป็นตัวตนของทุกคนในชาติได้มากที่สุด