Slider

ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)ดอกราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยของเรา ก็คือ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) ที่มีสีเหลืองสวยสง่างาม เมื่อเบ่งบานแล้วให้ความรู้สึกอบอุ่น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรี ซึ่งชาวไทยหลายคนรู้จักกันดีในนามของ ดอกคูน โดยมีความเชื่อว่าสีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธศาสนาและความ รุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น

เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของประเทศ

ดอกไม้อาเซียนประเทศกัมพูชา ดอกลำดวน

สำหรับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เรียกได้ว่าเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่ประวัติศาสตร์ร่วมกันมากับประเทศไทยอย่างยาวนาน นั่นก็คือประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศกัมพูชานั้น มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงเรื่องราวของความเชื่อต่างๆ ซึ่งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำให้เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงความเชื่อของประชาชน ในประเทศที่ดูโดดเด่นและมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น ระบำอัปสรา ซึ่งเป็นการแสดงนาฎศิลป์ที่โดดเด่นของประเทศกัมพูชา ซึ่งถอดแบบการแต่งกายรวมถึงท่าการร่ายรำมาจากภาพจำลองหลักรูปของนางอัปสร ที่ปรากฏอยู่ที่ปราสาทนครวัด หรือในส่วนของเทศกาลน้ำ หรือ บอน อม ตุก ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาลงานใหญ่ประจำปีของประเทศกัมพูชา โดยจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นการแสดงถึงการสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา ที่ได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้กับประชาชน และมีการแข่งเรือยาว รวมทั้งการแสดงพลุดอกไม้ไฟ ซึ่งคล้ายคลึงกับประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยเรา

ส่วนดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศกัมพูชา คือดอกลำดวน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบ และแข็งเล็กน้อย แต่กลับให้กลิ่นหอมเย็นแบบกรุ่นๆ ซึ่งดอกลำดวนนี้ได้จัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายถึง ความสดชื่นและความหอมกรุ่น ซึ่งได้มีการแนะนำวิธีการปลูกต้นลำดวนที่ถูกต้องเอาไว้ คือ ต้องปลูกไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวบ้าน และที่สำคัญที่สุด จะต้องทำการปลูกในวันพุธเท่านั้นด้วย เพิ่มพูนมาอีกหนึ่งดอกไม้สัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศกัมพูชา

ดอกไม้อาเซียน ประเทศอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตรี

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน 2-6 เดือน โดยดอกจะบานแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย

กิ่งก้านแตกช่อดอกอยู่ไสวเปิดเรื่องด้วยคำกลอนดอกไม้ประเภทนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นดอกอะไร นั่นก็คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี อีกหนึ่งดอกไม้อาเซียนซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 ใน 10 ประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนของเราที่มีกำหนดจะเริ่มขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าคือปีพ.ศ.2558สำหรับดอกกล้วยไม้ราตรี หรือ Moon Orchid เป็นหนึ่งจากหลากหลายชนิดของดอกกล้วยไม้ที่เบ่งบานอยู่ได้นานที่สุดชนิดหนึ่ง โดยลักษณะของช่อดอกนั้นจะสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นานถึง 2-6 เดือนด้วยกัน ซึ่งดอกของกล้วยไม้ราตรีนี้จะบานเพียงแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น และเจ้าดอกกล้วยไม้ราตรีนี้จะมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ชื้น จึงทำให้เราสามารถพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซียเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันออกไป และการเลือกสัญลักษณ์มาเพื่อเป็นการสื่อสารความหมายเกี่ยวประเทศของตนเองนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องที่โดดเด่นของแต่ละประเทศของตน และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ และเป็นประเทศขนาดใหญ่ มีประชากรมาก เราต้องศึกษาเรื่องราวพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนเพื่อนำมาปรับปรุงพื้นฐานของประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับนานาอารยประเทศทั้งเรื่องระบบสาธารณูปโภค และการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังของเรามีการพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยเราด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศลาว ดอกจำปาลาว

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องของไทยมาแต่โบราณกาล จนสามารถเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ยังได้ เพราะจากประวัติศาสตร์ที่สามารถหาหลักฐานได้ ลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีการสืบเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกันกับประเทศไทยของเราด้วย แต่ประเทศลาวจะประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยมากมายหลายเผ่า ส่วนคนลาวแท้ ๆ นั้น มีเพียงแค่ 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศลาวจะอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงบนที่ราบเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชาวเขาจะนิยมอยู่บนเทือกเขาไม่เพียงแค่เชื้อสายเท่านั้น แม้แต่ศาสนา ไทยกับลาวก็ยังมีการนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนกันด้วย โดยประชาชนลาวมากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และยังคงยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัดอีกด้วย โดยดูจากวิถีการเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังคงสืบทอดกันอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม

ดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศลาว คือ ดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของดอกลีลาวดี หรือ ดอกลั่นทม ซึ่งมีด้วยกันมากมายหลากหลายสีสัน มิได้มีเพียงแค่สีขาวเท่านั้น แต่ยังมีสีชมพู สีเหลือง สีแดง หรือสีโทนอ่อนต่างๆ ซึ่งดอกจำปาลาว หรือดอกลีลาวดีนี้ เป็นตัวแทนของความสุข และความจริงใจ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อประดับประดาในงานพิธีต่างๆ และยังใช้เป็นพวงมาลัยเพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วย ดอกไม้อันเป็นตัวแทนแห่งความสุข ดอกจำปาลาวดอกไม้ประจำชาติของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดอกไม้อาเซียนประเทศฟิลิปปินส์ คือดอกพุดแก้ว

รู้จักประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนกันไปหลายประเทศแล้ว วันนี้มารู้จักกับประเทศที่เป็นหมู่เกาะอีกหนึ่งประเทศ นั่นก็คือ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศฟิลิปปินส์นั้น ได้รับอิทธิพลเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาจากประเทศสเปนและประเทศเม็กซิโก ที่เรียกว่า Hispanic Influences ที่มีมากกว่า 300 ปี ซึ่งในช่วงการปกครองแบบอาณานิคม เราจะเห็นได้จากความเชื่อในศาสนาคาธอลิก เกี่ยวกับงานประเพณีทางศาสนาในทุกปี

และประเทศฟิลิปปินส์นั้น จะมีงานรื่นเริงประจำปี งานหนึ่งที่เรียกว่า Barrio Fiesta ซึ่งเป็นงานรื่นเริง เฉลิมฉลองนักบุญของเมือง หมู่บ้านและเขตการปกครองต่าง ๆ และมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังมีการเดินขบวนในเมืองเพื่อฉลองนักบุญ เป็นประเพณีใหญ่ มีการจุดพลุ การประกวดความงามและการเต้นรำอีกด้วย

สำหรับดอกไม้ที่บ่งบอก และเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์นั้น คือ ดอกพุดแก้ว ซึ่งมีลักษณะดอกเป็นสีขาวมีกลีบดอกเป็นรูปดาว มีลักษณะที่โดดเด่นคือ มีกลิ่นหอม ดอกพุดแก้ว จะบานส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วในตอนกลางคืน และชาวฟิลิปปินส์ถือว่า ดอกพุดแก้วนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมไปถึง ความเข้มแข็ง โดยดอกพุดแก้วนั้น เคยถูกนำมาใช้เฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่ารวมทั้งเรื่องราวของบทเพลงของฟิลิปปินส์ด้วยเช่นกัน

สัญลักษณ์ของแต่ละประเทศย่อมบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนในชาติ การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 จะยิ่งทำให้ตัวตนของแต่ละประเทศชัดเจนขึ้น และนำเอาจุดเด่นของแต่ละชาติมาปรับใช้และพัฒนาอาเซียนของเราให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศสิงคโปร์ คือดอกกล้วยไม้แวนด้า

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีผู้คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติรวมกันอยู่ ทำให้ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของสิงคโปร์นั้นหลากหลายไปด้วย และดูเหมือนว่าต่อให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้าไปมากมายเพียงใด แต่คนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์จะยังคงยึดถือธรรมเนียมและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบรรพบุรุษดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ดอกกล้วยไม้แวนด้า

ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติ ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งทางด้านของการแต่งกาย หรืออาหารการกิน ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณของบรรพบุรุษ อีกทั้งในเรื่องของความเชื่อเรื่องของการบูชาเทพเจ้า ที่ดูแล้วจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยชาวจีนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์นั้น ส่วนมากจะบูชาเจ้าแม่กวนอิม หรือเทพธิดาแห่งความสุข เทพเจ้ากวนอู หรือเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่นๆ ในขณะเดียวกันที่ชาวฮินดูในประเทศสิงคโปร์ จะบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น

ดอกไม้ประจำประเทศสิงคโปร์นั้นคือ ดอกกล้วยไม้แวนด้า หรือ Vanda Miss Joaquim โดยที่ดอกกล้วยไม้แวนด้านี้ ได้ตั้งชื่อตามผู้ที่เป็นผู้คิดค้นผสมพันธ์ คือ Miss Agnes Joaquim นั่นเอง โดยการจัดให้ดอกกล้วยไม้เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงคโปร์ และดอกกล้วยไม้แวนด้า จะมีสีม่วงสด สวยงามและเบ่งบานอยู่ตลอดทั้งปี และดอดกล้วยไม้แวนด้านี้ ได้มีการจัดให้เป็นดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 หรือปี พ.ศ.2524

ถึงแม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรม แต่สำหรับประเทศสิงคโปร์แล้ว เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศเลย ประชากรของเขาเคร่งครัดในกฎหมายและกฏระเบียบ ทำให้ประเทศสิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียในหลายๆ ด้านด้วย ประเทศไทยเราจะต้องรู้จักนำแนวคิดแนวปฏิบัติของประเทศสิงค์โปร์มาปรับใช้ด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศเวียดนามคือดอกบัว

ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทยอีกหนึ่งประเทศอย่าง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นั้น เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูปร่างคล้ายกับตัว S ทอดตัวยาวไปตามแหลมอินโดจีน และทางด้านตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทางด้านเหนือของประเทศจะติดกับประเทศจีน ส่วนทางด้านตะวันตกติดกันกับประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

พื้นที่ของประเทศเวียดนามนั้น สามในสี่ของพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ ครอบคลุมทะเล ไหล่ทวีป อีกทั้งบริเวณหมู่เกาะนับพัน ส่วนทางด้านของเกาะจากอ่าวตังเกี๋ยจรดอ่าวไทย ซึ่งรวมไปถึงหมู่เกาะสแปรตลีและพาราเซลที่ประเทศจีน ส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศยังคงแก่งแย่งชิงกันอ้างถึงกรรมสิทธิ์ นั่นเป็นเพราะสาเหตุของความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งแหล่งน้ำมันใต้ดินด้วย

ส่วนดอกไม้สัญลักษณ์ของประเทศเวียดนาม ก็คือดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ที่คนไทยอย่างเราๆ นั้นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี สำหรับดอกบัว นั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของชาวเวียดนามทั้งประเทศ ที่เรารู้จักกันนามของ ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ และเป็นสัญลักษณ์ทีบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ และความผูกพัน ความกลมเกลียว และการมองโลกในแง่ดี ดอกบัวจึงมักจะถูกนำมากล่าวถึงในบทกลอนและ ต้องเกี่ยวกับบทเพลงพื้นเมืองของชาวเวียดนามอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียว

เราต้องทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนของเราให้ครบทุกประเทศ เพราะการก่อตั้งประชาคมอาเซียนนั้น ใกล้เข้าไปทุกวัน ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนก็จะเริ่มต้นขึ้น เราคนไทยจะต้องมีความรู้และเตรียมตัวรับการพัฒนาประชาคมอาเซียนของเราให้พัฒนาก้าวไกลไปพร้อมๆ กันด้วย

ดอกไม้อาเซียนประเทศเมียนมาร์ดอกประดู่

ความเป็นมาของดอกไม้อาเซียนประเทศเมียนมาร์ดอกประดู่

ประเทศบ้านพี่เมืองน้องของไทยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประวัติศาสตร์ของไทยเรา นั่นก็คือ สหภาพพม่า หรือประเทศพม่า หรือเมียนมาร์ซึ่งประเทศพม่านั้น เป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านของชาวตะวันตกได้เรียกประเทศพม่านี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2532 ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศของตนเป็น Myanmar โดยชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่สำหรับบางชาติ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ เนื่องจากว่า ไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ โดยในปัจจุบัน หลาย ๆ คนยังคงใช้คำว่า Myanmar ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากประเทศในภาษาพม่า ว่า Myanma Naingngandaw ส่วนประชาชนชาวพม่านั้น ส่วนมากเรียกชื่อประเทศของตนเองว่า บะหม่า

ส่วนดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศพม่า คือ ดอกประดู่ หรือ Paduak ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พบมากที่สุดในประเทศพม่า และลักษณะของดอกจะมีสีเหลืองทอง จะผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูฝนแรกของปี หรือในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางด้านของประเทศพม่านั้น ได้มีการจัดงานรื่นเริง เฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น และชาวพม่านั้น ยังคงมีความเชื่อว่า ดอกประดูนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง บ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่ง และความทนทาน และดอกประดู่นี้จะเป็นดอกไม้ที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพม่า

ความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศย่อมสื่อออกมาในลักษณะของสิ่งที่โดดเด่นของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกไม้ประจำชาติ หรือแม้แต่ธงชาติ เพราะสัญลักษณ์จะบ่งบอกได้ถึงความเป็นตัวตนของทุกคนในชาติได้มากที่สุด

กีฬาประจำชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์

กีฬาในประเทศสิงคโปร์ ชาวสิงคโปร์เล่นกีฬาฟุตบอล คริกเก็ต แบดมินตัน บาสเก็ตบอล รักบี้ ปิงปอง และวอลเลย์บอล ปกติแล้วในแถบย่านที่อยู่อาศัยของประชากรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการจัดไว้ให้แล้ว กีฬาทางน้ำ เช่น ดำน้ำ สกีน้ำ เรือคายัก และว่ายน้ำ เป็นที่นิยมกันบนเกาะนี้ สนามกีฬาแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดให้บริการเมื่อปี 1973 และถูกใช้เป็นสถานที่แสดงทาง วัฒนธรรม การกีฬา และความบันเทิงต่างๆ และถูกปิดลงในปี 2007 หลังจากศูนย์กลางการกีฬาของสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่เดียวกัน นั้นในปี 2011 ชาวสิงคโปร์สร้างผลงานได้ดีในด้านการกีฬาและสันทนาการจนได้รับชื่อเสียงไปทั่วโลก ด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมและ ความทันสมัย สิงคโปร์ได้มอบโครงสร้างทางศิลปะที่ดีที่สุดให้กับประชากรและนักท่องเที่ยว

กีฬาประจำชาติ ของราชอาณาจักรกัมพูชา

Pradal Serey เป็นศิลปะการป้องกันตัวของประเทศกัมพูชาี้ เป็นการชกมวยแบบพื้นบ้านลักษณะคล้ายมวยไทยและมีการจัดการแข่งขัน ทั่วไปในกัมพูชา โดยแข่งครั้งละ 5 ยก ยกละ 3 นาที พักยกละ 1-2 นาที ก่อนชกจะมีการไหว้ครู มีการบรรเลงดนตรีระหว่างการแข่งขัน ซึ่ง ประกอบด้วยกลองชนิด skor yaul ปี่ และฉิ่ง กติกาการแข่งขันที่สำคัญได้แก่ ไม่อนุญาตให้ซ้ำเติมคนล้ม ห้ามกัด หากอีกคนสู้ไม่ได้ กรรมการจะยุติการแข่งขัน ผู้ชนะอาจชนะโดยชนะน็อค เมื่อทำให้คู่ต่อสู้ล้มแล้วไม่สามารถสู้ต่อได้ภายใน 10 วินาที โดยกรรมการเป็นผู้นับ ถ้าสู้กับครบยกจะตัดสินด้วยคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันถือว่าเสมอ ในช่วงที่กัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ประดัลเสรีกลายเป็นกีฬา โดยเพิ่มการสวมนวมและการแข่งขันเป็นยก ระหว่างสงครามกลางเมืองกัมพูชา ประดัลเสรีถูกห้ามแข่งนักมวยส่วนมากถูกประหารเช่นกัน ทำให้ศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้ลดลงอย่างมาก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 กองกำลังเขมรฝ่ายตรงข้ามกับเขมรแดงร่วมกับกองทัพเวียดนาม โค่นล้มรัฐบาลเขมรแดงลง หลังจากนั้น ประดัลเสรีจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหลังจากที่มีการฟื้นฟู ประดัลเสรีได้เป็นที่นิยมไปทั่วประเทศ มีการเปิดค่ายฝึกเป็นจำนวนมาก และมีผู้มาฝึกเป็นจำนวนมากเช่นกัน ทั้งชาว กัมพูชาและชาวต่างชาติ มีการจัดการแข่งขันทุกสัปดาห์ และมีถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ปัจจุบันกัมพูชาพยายามสนับสนุนประดัลเสรี เพื่อ แข่งกับมวยไทยในเชิงการตลาด