Slider

สกุลเงินของประเทศอาเซียน

AEC (ASEAN Economic Community) หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นคำที่ได้ยินเคียงคู่มากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อยู่เสมอ เพราะ AEC นั้นเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนนั่นเอง โดยจะมีความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ของทั้ง 10 ประเทศในประชาคมอาเซียน

เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลองมาดูกันหน่อยว่า เพื่อนบ้านแต่ละประเทศนั้นเขามีการใช้เงินสกุลอะไร อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ และหน้าตาของธนบัตรเป็นอย่างไรบ้าง

เริ่มจากที่บ้านเรา ประเทศไทย ใช้สกุลเงิน “บาท” (Thai Baht : THB) โดยเหรียญกษาปณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 ชนิด คือ เหรียญ 1, 5, 10, 25 และ 50 สตางค์, 1, 2, 5 และ 10 บาท โดยเหรียญ 25 และ 50 สตางค์, 1, 2, 5 และ 10 บาท เป็นเหรียญที่ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป ส่วนเหรียญ 1, 5 และ 10 สตางค์ ไม่ได้ออกใช้หมุนเวียนทั่วไป แต่ใช้ภายในธนาคารเท่านั้น ส่วนธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบันและมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง มี 5 ชนิด คือ ธนบัตร 20, 50, 100, 500 และ 1,000 บาท

        ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม หรือ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม ใช้สกุลเงิน “ดอลลาร์บรูไน” (Brunei Dollar : BND) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับประมาณ 25 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์, 25 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์

 

        ประเทศกัมพูชา หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้สกุลเงิน “เรียล” (Cambodian Riel : KHR) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 127 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 50 เรียล, 100 เรียล, 200 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล

 

ประเทศอินโดนีเซีย หรือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใช้สกุลเงิน “รูเปียห์” (Indonesian Rupiah : IDR) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์, 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์, 50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห์

ประเทศลาว หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้สกุลเงิน “กีบ” (Lao Kip : LAK) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ 4 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ

ประเทศมาเลเซีย ใช้สกุลเงิน “ริงกิต” (Malaysian Ringgit : MYR) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 ริงกิต เท่ากับประมาณ 10 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต

ประเทศพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ใช้สกุลเงิน “จ๊าด” (Myanmar Kyat : MMK) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 26 จ๊าด เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 50 ปยา, 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด , 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด

ประเทศฟิลิปปินส์ หรือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ใช้สกุลเงิน “เปโซ” (Philippine Peso : PHP) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ

ประเทศสิงคโปร์ หรือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ใช้สกุลเงิน “ดอลลาร์สิงคโปร์” (Singapore Dollar : SGD) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 25 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 2 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์

ประเทศเวียดนาม หรือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใช้สกุลเงิน “ด่ง” หรือ “ดอง” (Vietnamese Dong : VND) อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน 652 ด่ง เท่ากับประมาณ 1 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น) ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง 5,000 ด่ง 10,000 20,000 ด่ง 50,000 ด่ง 100,000 ด่ง 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง

เพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem)

“พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว…”เนื้อร้องภาษาไทยท่อนแรกของเพลงประจำอาเซียน หรือ เพลง “The ASEAN Way”
(ดิอาเซียนเวย์) บ่งถึงความสำคัญของเพลงประจำอาเซียนในการสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน การเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกันของความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว อันจะนำไปสู่สันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายของการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนกว่าที่เพลง “The ASEAN Way” จะมาเป็นเพลงประจำอาเซียนนั้น
เกิดจากการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN COCI) ครั้งที่ 29 ในเดือนมิถุนายน ปี 2537 ซึ่งในครั้งนั้นที่ประชุม มีความเห็นตรงกันว่าอาเซียนควรจะมีเพลงประจำอาเซียน โดยกำหนดว่าจะให้เปิดเพลงประจำอาเซียนในช่วงของการจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศ จึงจัดให้มีโครงการเพื่อคัดเลือกเพลงประจำอาเซียนและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเพลง ซึ่งเพลงที่เข้ารอบในครั้งนั้นเป็นเพลงจากประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ และเพลง ASEAN Song of Unity หรือ ASEAN Oh ASEAN จากฟิลิปปินส์ได้รับรางวัลชนะเลิศ อย่างไรก็ดี เพลงดังกล่าวไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพราะใช้เปิดเฉพาะในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นต่อมา เนื่องจากตามกฎบัตรอาเซียนโดย ข้อบทที่ 40 ระบุให้ อาเซียนมีเพลงประจำอาเซียนโดยต้องการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ดังนั้น ที่ประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้กำหนดรูปแบบการแข่งขันเป็น open competition โดยให้สำนักเลขานุการอาเซียนในแต่ละประเทศกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และจัดส่งให้ประเทศไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพลง ประจำอาเซียน ภายในเดือนกันยายน 2551ในการแข่งขันครั้งนั้น กำหนดไว้ว่าผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 2 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือกเพลงมี 5 เกณฑ์ดังนี้ (1) เป็นภาษาอังกฤษ (2) มีลักษณะเป็นเพลงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน (3) มีความยาวไม่เกิน 1 นาที (4) เนื้อร้องสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและ เชื้อชาติ (5) เป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่

การแข่งขัน คัดเลือกเพลงเกิดขึ้นที่ประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินเพื่อคัดเลือกเพลงภายในประเทศ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 โดยมีเพลงจำนวน 11 เพลง ที่ผ่านเกณฑ์ และประเทศไทยได้ส่งเพลงดังกล่าวเข้าร่วมการประกวดแข่งขันด้วย ในระดับภูมิภาคอาเซียน กรมอาเซียน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดแข่งขันเพลงประจำอาเซียน รอบแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ที่โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีกรรมการจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน

ในส่วนของไทย ฯพณฯ องคมนตรี พล.ร.อ. อัศนี ปราโมช ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการฝ่ายไทยโดยทำหน้าที่ประธานการประชุมคัดเลือกเพลง และได้คัดเลือกเพลงจำนวน 10 เพลง จากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 99 เพลง ต่อมาในรอบตัดสิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 มีกรรมการจากอาเซียน 10 คนเดิม และจากนอกอาเซียนอีก 3 คน ได้แก่จากญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลียเข้าร่วมตัดสินด้วย

ผลการแข่งขันปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกเพลง The ASEAN Way ของไทยที่แต่งโดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) นายสำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) และนางพยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) ให้เป็นเพลงประจำอาเซียน การที่เพลงจากไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเพลงประจำอาเซียน ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศและแสดงถึงความสามารถของคนไทยด้วย และประเทศไทยได้เปิดตัวเพลงประจำอาเซียน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ โดยมีวงดุริยางค์ทหารเรือของกองทัพเรือไทยเป็นผู้บรรเลงเพลง ส่วนเพลงประจำอาเซียนนี้ใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

The ASEAN Way (Lyrics) เนื้อเพลง

Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Looking out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it’s the way of ASEAN
The ASEAN Way (เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ)
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกับ
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจสังคมก้าวไกลเรียบเรียง ณัฐนันท์ รจนกร
ที่มา : กองอาเซียน ๔ กรมอาเซียน

ธงอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 

ธงอาเซียน
              ธงอาเซียนเป็นธงพื้นสีน้ำเงิน  มีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลาง  แสดงถึงเสถียรภาพ  สันติภาพ  ความสามัคคี  และพลวัตของอาเซียน
สีของธงประกอบด้วย  สีน้ำเงิน  สีแดง  สีขาว  และสีเหลือง  ซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด

ธงอาเซียน             

ให้วันที่  8  สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอาเซียน

เพลงประจำอาเซียน (ASEAN  Anthem)
              คือ  เพลง  ASEAN  WAY

กฎบัตรอาเซียน 
              กฎบัตรอาเซียน  กำหนดให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้
1.  เคารพเอกราช  อธิปไตย  ความเสมอภาค  บูรณภาพแห่งดินแดน  และอัตลักษณ์แห่งชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
2.  ผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันในการเพิ่มพูนสันติภาพ  ความมั่นคง  และความมั่งคั่งของภูมิภาค
3.  ไม่รุกรานหรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังหรือการกระทำอื่นใดในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ
4.  ระงับข้อพิพาทโดยสันติ
5.  ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
6.  เคารพสิทธิของรัฐสมาชิกทุกรัฐในการธำรงประชาชาติของตนโดยปราศจากการแทรกแซง  การบ่อนทำลาย  และการบังคับจากภายนอก
7.  ปรึกษาหารือที่เพิ่มพูนขึ้นในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียน
8.  ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม  ธรรมาภิบาล  หลักการประชาธิปไตยและรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ
9.  เคารพเสรีภาพพื้นฐาน  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  และการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม
10.  ยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ    รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  ที่  รัฐสมาชิกอาเซียนยอมรับ
11.  ละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการคุกคามอธิปไตย  บูรณภาพแห่งดินแดนหรือเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐสมาชิกอาเซียน
12. เคารพในวัฒนธรรม  ภาษา  และศาสนาที่แตกต่างของประชาชนอาเซียน
13.  มีส่วนร่วมกับอาเซียนในการสร้างความสัมพันธ์กับภายนอกทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยไม่ปิดกั้นและไม่เลือกปฏิบัติ
14. ยึดมั่นในกฎการค้าพหุภาคีและระบอบของอาเซียน

ดึงอาเซียนเที่ยวไทย

ททท.ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวตลาดอาเซียนเข้าไทยทะลุ 10 ล้านคน เทียบชั้นจีน เน้นเจาะกลุ่มครอบครัว ผู้หญิงและเจนวาย

น.ส.วไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวอาเซียนให้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นทั้งจำนวนและรายได้ โดยตั้งเป้าที่จะดึงนักท่องเที่ยวอาเซียนให้มาไทยให้ได้ 10 ล้านคน ภายในปี 2562 ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวตลาดอาเซียนมีสัดส่วนเท่ากับตลาดนักท่องเที่ยวจากจีนในปัจจุบัน

“ขณะที่เป้าหมายด้านรายได้จากนักท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% จากปีนี้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายท้าทายที่ต้องทำให้ได้ โดยในช่วงครึ่งปีหลังจะร่วมมือกับสายการบินต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์เส้นทางบินตรงจากเมืองรองของประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่เมืองรองของไทย เพื่อกระจายการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ด้านการ ท่องเที่ยว” น.ส.วไลลักษณ์ กล่าว

สำหรับแผนงานในปี 2562 ที่จะใช้ดำเนินการเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ส่วนหนึ่งจะหันมาทำตลาดในกลุ่มที่มีรายได้และกำลังซื้อสูง เช่น กลุ่มครอบครัวและกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิง รวมทั้งเน้นส่งเสริมการเป็นเป้าหมายปลายทางในช่วงวันหยุด (วีกเอนด์) เพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเจนวายในอาเซียนด้วยการนำเสนอโปรดักต์ที่มีความหรูหรา (ลักซ์ชัวรี่)

ทั้งนี้ ในปี 2561 คาดว่าจะมีนัก ท่องเที่ยวจากอาเซียนเดินทางเข้ามาประเทศไทยรวม 9.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อนที่มี 9.11 ล้านคน และคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนที่มีมูลค่า 269,971.95 ล้านบาท

“ปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจากเวียดนามจะเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยทะลุ 1 ล้านคน เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์ ซึ่งแผนงานระยะยาวของ ททท.จะเน้นจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการใช้จ่ายมากขึ้นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อกระจายรายได้ลงชุมชนมากขึ้น” น.ส.วไลลักษณ์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีแผนทำตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียด้วย โดยตั้งเป้าปี 2563 จะดึงนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาประเทศไทยให้ได้ 2 ล้านคน จากปี 2561 ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาประเทศไทย 1.6 ล้านคน โดยจะมาจากกลุ่มคู่แต่งงาน กลุ่มที่เข้ามาจัดงานแต่งงานและเฉลิมฉลอง รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้หญิง

ไปรษณีย์ไทยรุกอาเซียนประเดิมจัดส่ง13จุดหมายปลายทาง5ประเทศรับอี-คอมเมิร์ซโต

ไปรษณีย์ไทยเปิดตัว ePacket จัดส่งสินค้าข้ามประเทศ ประเดิม 13 จุดหมายปลายทาง 5 ชาติอาเซียน

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย (ปณท.) เปิดเผยว่า บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศของไปรษณีย์ไทยในปี 2561 มีแนวโน้มเติบโตขึ้น 14% คิดเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มี มูลค่า 3,500 ล้านบาท จากปัจจัยการเติบโตของอี-คอมเมิร์ซ และการเปิดตัวบริการใหม่ๆ ของไปรษณีย์ โดยล่าสุดเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เปิดตัวบริการใหม่ “ePacket” เจาะกลุ่มอี-คอมเมิร์ซ ให้บริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศราคาย่อมเยา สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ได้เริ่มต้นจัดส่งยังจุดหมายปลายทาง 13 ประเทศหลัก ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ มัลดีฟส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน และมาเก๊า โดยอนาคตจะเปิดจุดหมายปลายทางเพิ่มอีก 3 ประเทศ ได้แก่ นิวซีแลนด์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ และจะขยายจุดหมายปลายทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆbjkdergisi.com

นอกจากนี้ ePacket ได้จับมือร่วมกับ eBay เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ เพื่อให้บริการพ่อค้าแม่ค้าชาวไทย 1 หมื่นราย ที่วางขายสินค้าใน eBay สำหรับ 13 จุดหมายปลายทางแรกของบริการ “ePacket” ได้พิจารณาจากความต้องการจัดส่งสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซที่ใช้บริการไปรษณีย์ไทยเป็นหลัก โดย 13 พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศในการส่งสินค้าขาออกของอี-คอมเมิร์ซ 70-80% ซึ่งครอบคลุมการจัดส่ง 4 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม และอนาคตจะขยายไปยังฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีอีก 4 บริการในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ บริการ EMS World จัดส่งสินค้าทั่วโลก 95 ประเทศ บริการ EMS One Price จัดส่ง 39 ประเทศ บริการ Courier Post บริการระดับพรีเมียม จับมือร่วมกับ DHL จัดส่ง 25 ประเทศทั่วโลก และบริการ Logispost World จัดส่งสินค้าสำหรับ ผู้ประกอบการรายใหญ่ ครั้งละไม่เกิน 200 กิโลกรัม ยัง 34 ประเทศทั่วโลก

“อี-คอมเมิร์ซไทยเติบโตเฉลี่ยปี ละมากกว่า 10% ขณะที่อี-คอมเมิร์ซ ทั่วโลกเติบโตปีละ 25% ทั้งนี้เราเพิ่ม บริการ ePacket เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายอี-คอมเมิร์ซโดยตรง ซึ่งราคาการจัดส่งจะถูกลง เนื่องจากตุ้นทุนด้านโลจิสติกส์ มีอิทธิพลต่อการส่งออกของพ่อค้า แม่ค้ารายย่อย เพราะเราอยากสนับสนุนให้คนส่งออกผลิตภัณฑ์มากขึ้น” นางสมร กล่าว

ยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทยและแหล่งที่ 5 ของอาเซียน

ยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทยและแหล่งที่ 5 ของอาเซียน

อุทยานธรณีสตูล ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) แห่งแรกในประเทศไทยและแหล่งที่ 5 ของอาเซียน ที่เกิดจากการบริหารจัดการพื้นที่โดยประชาชนในชุมชนเองทั้งหมด

นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า พื้นที่แหล่งธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล “อุทยานธรณีสตูล” ของประเทศไทย ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลก หรือ UNESCO Global Geopark โดยที่ประชุมสำนักเลขาธิการยูเนสโก ครั้งที่ 204 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หลังมีมติรับรองอุทยานธรณีสตูลเข้าเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) แห่งแรกในประเทศไทย ถือเป็นอุทยานธรณีระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทยและแหล่งที่ 5 ของอาเซียน ซึ่งส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ไทยจะเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างยั่งยืน และเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และเสริมสร้างความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทั่วโลก สิ่งสำคัญที่ได้รับการคัดเลือกมาจากการบริหารจัดการพื้นที่โดยประชาชนในชุมชนเองทั้งหมด โดยยูเนสโกจะประเมินทุก 4 ปี หากอุทยานธรณีโลกแห่งใดมีการบริหารจัดการที่บกพร่องสามารถถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิกได้ แล้วต้องเว้นระยะเวลาอีก 2 ปี จึงจะสมัครใหม่ได้bjkdergisi.com

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวย้ำว่า อุทยานธรณีสตูล มีแหล่งคุณค่าด้านธรณีวิทยามากกว่า 30 แหล่ง โดยเฉพาะความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์สัตว์ทะเลที่พบต่อเนื่องและหลากหลายในชั้นหินทั้ง 6 ยุค ของมหายุคพาลีโอโซอิก ซึ่งไทรโลไบท์สายพันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกในประเทศไทยถึง 4 สายพันธุ์ และหินแบคทีเรียโบราณสโตรมาโตไลต์ ลำดับชั้นหินแบบฉบับของโลก ภูมิประเทศหินปูนที่มีถ้ำและความสวยงามระดับโลก หมู่เกาะเภตราและตะรุเตา รวมถึง มีโบราณสถาน วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเล และความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมาก

เปิดขบวนรถไฟ ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่ เชื่อมรถไฟ 2 ประเทศรับ AEC

รฟท. ทำพิธีเปิดเดินขบวนรถไฟ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ เชื่อมโยงเส้นทางไทย-มาเลเซีย และสามารถต่อรถไฟไปสิงคโปร์ได้ ต้อนรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษหาดใหญ่–ปาดังเบซาร์-หาดใหญ่ โดยจะมีการเดินขบวนแรกในวันพรุ่งนี้ (22 ธันวาคม) ซึ่งเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยและมาเลเซีย และเพื่อต้อนรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ การเปิดเส้นทางรถไฟสายดังกล่าว เพื่อรองรับการเปิดสถานีรถไฟร่วม 2 ประเทศ คือ สถานีปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ในเขตของสหพันธรัฐมาเลเซีย และที่ตั้งอยู่ในฝั่งไทย รวมทั้งเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงจากมาเลเซีย-สิงคโปร์ โดยหลังจากที่มาเลเซียเปิดรถไฟฟ้าสถานีรางคู่มาถึงปาดังเบซาร์แล้ว จะทำให้การเดินทางจากปาดังเบซาร์สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ต่อไปยังรัฐยะโฮร์บารู และเชื่อมรถไฟต่อไปยังสิงคโปร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

โดยเส้นทางดังกล่าวจะใช้การทั้งด้านเดินรถสินค้า และด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนการโดยสารรถไฟในเขตประเทศไทยก่อนผ่านแดนไปยังสถานีปาดังเบซาร์นั้น จะใช้งานที่จุดหยุดรถ สทล.973.31 เป็นเพียงที่หยุดรถก่อนเข้าเขตแดนมาเลเซีย แต่ไม่สามารถจำหน่ายตั๋ว หรือขนส่งสินค้าชนิดหีบห่อได้อย่างสะดวก เนื่องจากการรถไฟฯ มาเลเซีย (KTMB) มีการเปิดเดินขบวนรถด่วนไฟฟ้า (ETS) จากสถานีสำคัญ ๆ มาปลายทางยังสถานีปาดังเบซาร์ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย การรถไฟฯ จึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถไฟฟ้าด่วน ETS ที่สถานีปาดังเบซาร์เท่านั้นbjkdergisi.com

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป กำหนดให้มีขบวนรถหยุดเพื่อการโดยสาร ดังนี้

ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 35 กรุงเทพฯ – บัตเตอร์เวอร์ธ ปซ.2 ถึง 07.49 น. ออก 07.52 น.

ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 36 บัตเตอร์เวอร์ธ – กรุงเทพฯ ปซ.2 ถึง 17.45 น. ออก 07.52 น.

ขบวนรถด่วนเพนนินซูล่าที่ 953 ชุมทางหาดใหญ่ – JB Sentral ปซ.2 ถึง 16.55 น. ออก 16.57 น.

ขบวนรถด่วนเพนนินซูล่าที่ 954 JB Sentral – ชุมทางหาดใหญ่ ปซ.2 ถึง 10.23 น. ออก 10.24 น.

ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 947 ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ (MY) ปซ.2 ถึง 08.18 น. ออก 08.22 น.

ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 978 ปาดังเบซาร์ (MY) – ชุมทางหาดใหญ่ ปซ.2 ถึง 08.58 น. ออก 09.02 น.

ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 949 ชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ (MY) ปซ.2 ถึง 13.55 ออก 13.58 น.

ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 950 ปาดังเบซาร์ (MY) – ชุมทางหาดใหญ่ ปซ.2 ถึง 14.43 น. ออก 14.46 น.

สำหรับรถไฟขบวนพิเศษนี้ มีทั้งสิ้น 4 ขบวน ไป-กลับ 2 คัน 128 ที่นั่ง ราคาค่าโดยสาร 80 บาทต่อคน โดยจุดขายตั๋วและจุดจอดของรถไฟจะมี 3 สถานีคือ ชุมทางหาดใหญ่ สถานีรถไฟคลองแงะ และสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ 2 ฝั่งไทย ซึ่งผู้ที่ต้องการเดินทางไปสถานีปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย ต้องผ่านด่านศุลกากรก่อน แล้วจึงต่อขบวนรถไฟไปได้ทันที

คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน

เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การทำธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเกิดความเสรี คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าชาวไทยต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาของเพื่อนบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และวันนี้เรามีคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มาฝากกัน

บรูไนและมาเลเซีย ซาลามัด ดาตัง (หมายเหตุ บรูไนและมาเลเซียใช้ภาษาเดียวกัน) หมายถึง สวัสดี

 

กัมพูชา อรุณซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
ทิวาซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยงจนถึงเย็น

 

อินโดนีเซียbjkdergisi.com

เซลามัทปากิ หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
เซลามัทซิแอง หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยง
เซลามัทซอร์ หมายถึง สวัสดีตอนเย็น
เซลามัทมายัม หมายถึง สวัสดีตอนค่ำ

 

ลาว สะบายดี หมายถึง สวัสดี

 

พม่า มิงกะลาบา หมายถึง สวัสดี

 

ฟิลิปปินส์ กูมูสต้า หมายถึง สวัสดี

 

สิงคโปร์ หนี ห่าว (ใช้เหมือนจีน เพราะประชากรส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นชาวจีน) หมายถึง สวัสดี

 

ไทย สวัสดี

 

เวียดนาม ซินจ่าว หมายถึง สวัสดี

ทั้งหมดคือคำทักทาย 10 ชาติในอาเซียน สั้น ๆ เข้าใจง่าย และทางกระปุกดอทคอมหวังว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปทักทายเพื่อน ๆ ในประเทศอาเซียนนะคะ

อาหารอาเซียน 10 ประเทศ

1. ประเทศไทย

Tomyum

ต้มยำกุ้ง เป็นอาหารคาวที่เหมาะสำหรับรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ กลิ่นหอมของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในต้มยำกุ้ง นอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้ว ยังช่วย
กระตุ้นการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดี

2.ประเทศกัมพูชา

อาม็อก เป็นอาหารคาวยอดนิยมของกัมพูชา มีลักษณะคล้ายห่อหมกของไทย โดยเป็นการนำเนื้อปลาสด ๆ ลวก พริกเครื่องแกง และกะทิ แล้วทำให้สุกโดยการนำไปนึ่ง
อาจใช้เนื้อไก่แทนก็ได้

3.ประเทศบรูไน

อัมบูยัต เป็นอาหารยอดนิยมของบรูไน มีลักษณะเด่นอยู่ที่ตัวแป้งจะเหนียวข้นคล้ายข้าวต้ม หรือโจ๊ก โดยมีแป้งสาคูเป็นส่วนผสมหลัก ตัวแป้งอัมบูยัตไม่มีรสชาติ แต่
ความอร่อยจะอยู่ที่การจิ้มกับซอสผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด เช่น ผักสด เนื้อห่อใบตองย่าง หรือเนื้อทอด

4.ประเทศพม่า

หล่าเพ็ด เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า โดยการนำใบชาหมักมาทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียว ถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว เรียกได้ว่า มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับเมี่ยงคำของประเทศไทย

5.ประเทศฟิลิปปินส์

อโดโบ้ เป็นอาหารยอดนิยมของประเทศฟิลิปปินส์ ทำจากเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ ที่ผ่านการหมัก และปรุงรส โดยจะใส่น้ำส้มสายชู ซีอิ๊วขาว กระเทียมสับ ใบกระวาน พริกไทยดำ นำไปทำให้สุกโดยอบในเตาอบ หรือทอด แล้วนำมารับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ

6.ประเทศสิงคโปร์

ลักซา อาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ ลักซามีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่กะทิ ทำให้รสชาติเข้มข้น คล้ายคลึงกับข้าวซอยของไทย โดยลักซาจะมีส่วนผสมของ
กุ้งแห้ง พริก กุ้งต้ม และหอยแครง เหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลเป็นอย่างยิ่ง

7.ประเทศอินโดนีเซียudhr60.org

กาโด กาโด อาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปด้วยผัก และธัญพืชหลากหลายชนิด ทั้งแครอท มันฝรั่ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ถั่วเขียว นอกจากนี้ยังมีเต้าหู้
และไข่ต้มสุกด้วย กาโด กาโดจะนำมารับประทานกับซอสถั่ว

8.ประเทศลาว

สลัดหลวงพระบาง เป็นอาหารขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีรสชาติกลาง ๆ ทำให้รับประทานได้ทั้งชาวตะวันออก และตะวันตก โดยส่วนประกอบสำคัญคือ ผักน้ำ ซึ่งเป็น
ผักป่าที่ขึ้นตามริมธารน้ำไหล และยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น มันแกว แตงกวา มะเขือเทศ ไข่ต้ม ผักกาดหอม และหมูสับลวกสุก ส่วนวิธีปรุงรสคือ ราดด้วยน้ำสลัดชนิดใส คลุก
ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว และถั่วลิสงคั่ว

9.ประเทศมาเลเซีย

นาซิ เลอมัก อาหารยอดนิยมของประเทศมาเลเซีย โดยนาซิ เลอมัก จะเป็นข้าวหุงกับกะทิ และใบเตย ทานพร้อมเครื่องเคียง 4 อย่าง ได้แก่ ปลากะตักทอดกรอบ แตงกวาหั่น ไข่ต้มสุก และถั่วอบ

10.ประเทศเวียดนาม

เปาะเปี๊ยะเวียดนาม ถือเป็นหนึ่งในอาหารพื้นเมืองที่โด่งดังที่สุดของประเทศเวียดนาม ความอร่อยของเปาะเปี๊ยะเวียดนาม อยู่ที่การนำแผ่นแป้งซึ่งทำจากข้าวจ้าวมา
ห่อไส้ ซึ่งอาจจะเป็นไก่ หมู กุ้ง หรือหมูยอ โดยนำมารวมกับผักสมุนไพรอีกหลายชนิด เช่น สะระแหน่ ผักกาดหอม และนำมารับประทานคู่กับน้ำจิ้มหวาน โดยจะมีถั่วคั่ว แครอท
ซอย ไชเท้าซอย ให้เติมตามใจชอบ

ชุดประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ อาเซียน

 ชุดประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ อาเซียน

 1.ชุดประจำชาติของประเทศมาเลเซีย

สำหรับชุดประจำชาติมาเลเซียของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว

2. ชุดประจำชาติของประเทศเวียดนาม
อ่าวหญ่าย (Ao dai) เป็น ชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับ กางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงาน หรือพิธีศพ

3. ชุดประจำชาติของประเทศพม่า
ชุดประจำชาติของชาวพม่าเรียกว่า ลองยี (Longyi) เป็นผ้าโสร่งที่นุ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในวาระพิเศษต่าง ๆ ผู้ชายจะใส่เสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไม่มีปก บางครั้งจะใส่ผ้าโพกศีรษะที่เรียกว่า กอง บอง (Guang Baung) ด้วย ส่วนผู้หญิงพม่าจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้าเรียกว่า ยินซี (Yinzi) หรือเสื้อติดกระดุมข้างเรียกว่า ยินบอน (Yinbon) และใส่ผ้าคลุมไหล่ทับ

4. ชุดประจำชาติของประเทศบรูไน
ชุดประจำชาติของบรูไนคล้ายกับชุดประจำชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซีย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) แต่ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนเป็นประเทศมุสสิม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย

5. ชุดประจำชาติของประเทศลาว
ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

6. ชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย
เกบาย่า (Kebaya) เป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้หญิง มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ ส่วนผ้าถุงที่ใช้จะเป็นผ้าถุงแบบบาติก ส่วนการแต่งกายของผู้ชายมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือเตลุก เบสคาพ (Teluk Beskap) ซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสานระหว่างเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและโสร่ง และนุ่งโสร่งเมื่ออยู่บ้านหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด

7. ชุดประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์
ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารอง ตากาล็อก (barong Tagalog) ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาว ที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลาย ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่เสื้อสีครีมแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก (balintawak)

8. ชุดประจำชาติของประเทศไทย
สำหรับชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการของไทย รู้จักกันในนามว่า “ชุดไทยพระราชนิยม” โดยชุดประจำชาติสำหรับสุภาพบุรุษ จะเรียกว่า “เสื้อพระราชทาน”
สำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกันหรือ จะมีผ้าสไบห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปทรงของผู้ที่สวม ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนโดยชุดไทยพระราชนิยม แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

  1. ชุดไทยเรือนต้น
  2. ชุดไทยจิตรลดา
  3. ชุดไทยอมรินทร์
  4. ชุดไทยบรมพิมาน
  5. ชุดไทยจักรี
  6. ชุดไทยจักรพรรดิ
  7. ชุดไทยดุสิต
  8. ชุดไทยศิวาลัย

9. ชุดประจำชาติของประเทศกัมพูชา
ชุดประจำชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) หรือผ้านุ่งกัมพูชา ทอด้วยมือ มีทั้งแบบหลวมและแบบพอดี คาดทับเสื้อบริเวณเอว ผ้าที่ใช้มักทำจากไหมหรือฝ้าย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซัมปอตสำหรับผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทย ทั้งนี้ ซัมปอดมีหลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันจะใช้วัสดุราคาไม่สูง ซึ่งจะส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น นิยมทำลวดลายตามขวาง ถ้าเป็นชนิดหรูหราจะทอด้ายเงินและด้ายทอง

10. ชุดประจำชาติประเทศสิงคโปร์
สิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิงมลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) ตัว เสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้