Slider

คำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน

เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การทำธุรกิจต่าง ๆ ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเกิดความเสรี คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าชาวไทยต้องศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาของเพื่อนบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และวันนี้เรามีคำทักทายของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ชาติอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มาฝากกัน

บรูไนและมาเลเซีย ซาลามัด ดาตัง (หมายเหตุ บรูไนและมาเลเซียใช้ภาษาเดียวกัน) หมายถึง สวัสดี

 

กัมพูชา อรุณซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
ทิวาซัวซะเดย หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยงจนถึงเย็น

 

อินโดนีเซียbjkdergisi.com

เซลามัทปากิ หมายถึง สวัสดีตอนเช้า
เซลามัทซิแอง หมายถึง สวัสดีตอนเที่ยง
เซลามัทซอร์ หมายถึง สวัสดีตอนเย็น
เซลามัทมายัม หมายถึง สวัสดีตอนค่ำ

 

ลาว สะบายดี หมายถึง สวัสดี

 

พม่า มิงกะลาบา หมายถึง สวัสดี

 

ฟิลิปปินส์ กูมูสต้า หมายถึง สวัสดี

 

สิงคโปร์ หนี ห่าว (ใช้เหมือนจีน เพราะประชากรส่วนใหญ่ในสิงคโปร์เป็นชาวจีน) หมายถึง สวัสดี

 

ไทย สวัสดี

 

เวียดนาม ซินจ่าว หมายถึง สวัสดี

ทั้งหมดคือคำทักทาย 10 ชาติในอาเซียน สั้น ๆ เข้าใจง่าย และทางกระปุกดอทคอมหวังว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำไปทักทายเพื่อน ๆ ในประเทศอาเซียนนะคะ