Slider

จีนหารือมุกดาหาร เชื่อมโลจิสติกส์อาเซียน

แม้จะไม่ใช่พื้นที่เชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าจากจีนโดยตรงอย่างเช่น จ.เชียงราย ที่มีเส้นทาง R3A หรือ จ.หนองคาย ที่กำลังจะมีรถไฟทางคู่เชื่อมโยงการค้า จีน-ลาว-ไทย แต่ จ.มุกดาหารนั้น อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ East West Economic Corridor หรือ EWEC ซึ่งลากยาวตั้งแต่ทะเลจีนใต้ไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย เชื่อมเอเชียใต้ และในอนาคตอาจจะพัฒนาขึ้นเป็นเส้นทางการค้าเชื่อมไปถึงทวีปยุโรป มุกดาหารจึงเป็นประตูการค้าสำคัญที่จีนให้ความสนใจ

ล่าสุด เหวย หยู รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะเยือน จ.มุกดาหาร เพื่อสำรวจและศึกษาลู่ทางเสริมสร้างประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ระหว่างไทย-กว่างซีจ้วง ผ่านฮานอย ประเทศเวียดนาม แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว สู่ จ.มุกดาหาร

ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร กล่าวว่า มุมมองในการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์จากจีนตอนใต้ถึงประเทศไทยตัดผ่านลาวและเวียดนาม รัฐบาลจีนควรสนับสนุนพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อม EWEC สายนี้ จีนจะได้ประโยชน์มหาศาลจากเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมอาเซียน จากจีนตอนใต้สู่ประเทศเวียดนาม-ลาว-ไทย สู่ประเทศกัมพูชา สามารถขนส่งสินค้ากระจายได้ทั่วภูมิภาคอาเซียน 

ด้าน ภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และประธานคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจไทย-ลาว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันด่านศุลกากรมุกดาหาร- สะหวันนะเขต มีการขนส่งสินค้าผ่านแดนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสินค้าจากจีนตอนใต้ ปี 2560 ด่านมุกดาหารมีมูลค่าสินค้าผ่านแดนสูงถึง 196,700 ล้านบาทในปี 2561 คาดว่าจะทะลุ 2 แสนล้านบาท

“อนาคตด่านชายแดนมุกดาหารจะมีมูลค่าผ่านแดนเพิ่มขึ้น จากเส้นทางคมนาคมขนส่งและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ จากการเป็นเมืองชายแดนเชื่อมกับแขวงสะหวันนะเขต เมืองเศรษฐกิจอันดับ 2 รองจากเวียงจันทน์ของลาว และเส้นทางไปสู่เมืองท่าดานัง ประเทศเวียดนาม และมณฑลกว่างซี ประเทศจีนตอนใต้”

ประธานหอการค้ามุกดาหารเห็นว่า รัฐบาลต้องเร่งพัฒนามุกดาหารให้เป็นศูนย์รวมทางการเงิน จุดพักสินค้า ฮับโลจิสติกส์ ท่าเรือบก หรือทรัคเทอร์มินอล ต้องส่งเสริมการค้าท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้าน ต้องให้ทันกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งล่าสุดเมื่อปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา รัฐบาลลาวได้ยกระดับเมืองไกรสรพรมวิหาร เมืองเอกในแขวงสะหวันนะเขต ให้เป็นนครไกรสรพรมวิหาร โดยล่าสุดมีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ขยับก้าวห่าง จ.มุกดาหารไปอีกขั้น โดยมีทั้งสถานศึกษาและเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีสิทธิพิเศษ GSP ลดต้นทุนได้ถึง 20-30%