Slider

ดอกไม้อาเซียนประเทศเมียนมาร์ดอกประดู่

ความเป็นมาของดอกไม้อาเซียนประเทศเมียนมาร์ดอกประดู่

ประเทศบ้านพี่เมืองน้องของไทยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประวัติศาสตร์ของไทยเรา นั่นก็คือ สหภาพพม่า หรือประเทศพม่า หรือเมียนมาร์ซึ่งประเทศพม่านั้น เป็นประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านของชาวตะวันตกได้เรียกประเทศพม่านี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2532 ประเทศพม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศของตนเป็น Myanmar โดยชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่สำหรับบางชาติ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ เนื่องจากว่า ไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ โดยในปัจจุบัน หลาย ๆ คนยังคงใช้คำว่า Myanmar ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากประเทศในภาษาพม่า ว่า Myanma Naingngandaw ส่วนประชาชนชาวพม่านั้น ส่วนมากเรียกชื่อประเทศของตนเองว่า บะหม่า

ส่วนดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศพม่า คือ ดอกประดู่ หรือ Paduak ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พบมากที่สุดในประเทศพม่า และลักษณะของดอกจะมีสีเหลืองทอง จะผลิดอกและส่งกลิ่นหอมในช่วงฤดูฝนแรกของปี หรือในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทางด้านของประเทศพม่านั้น ได้มีการจัดงานรื่นเริง เฉลิมฉลองปีใหม่ขึ้น และชาวพม่านั้น ยังคงมีความเชื่อว่า ดอกประดูนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง บ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่ง และความทนทาน และดอกประดู่นี้จะเป็นดอกไม้ที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพม่า

ความเป็นตัวตนของแต่ละประเทศย่อมสื่อออกมาในลักษณะของสิ่งที่โดดเด่นของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกไม้ประจำชาติ หรือแม้แต่ธงชาติ เพราะสัญลักษณ์จะบ่งบอกได้ถึงความเป็นตัวตนของทุกคนในชาติได้มากที่สุด