Slider

ดอกไม้อาเซียน ประเทศอินโดนีเซียคือดอกกล้วยไม้ราตรี

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid) ซึ่งเป็นหนึ่งในดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุด โดยช่อดอกนั้นสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน 2-6 เดือน โดยดอกจะบานแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ดอกกล้วยไม้ราตรีสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย

กิ่งก้านแตกช่อดอกอยู่ไสวเปิดเรื่องด้วยคำกลอนดอกไม้ประเภทนี้ไม่ต้องบอกว่าเป็นดอกอะไร นั่นก็คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี อีกหนึ่งดอกไม้อาเซียนซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 ใน 10 ประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนของเราที่มีกำหนดจะเริ่มขึ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าคือปีพ.ศ.2558สำหรับดอกกล้วยไม้ราตรี หรือ Moon Orchid เป็นหนึ่งจากหลากหลายชนิดของดอกกล้วยไม้ที่เบ่งบานอยู่ได้นานที่สุดชนิดหนึ่ง โดยลักษณะของช่อดอกนั้นจะสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นานถึง 2-6 เดือนด้วยกัน ซึ่งดอกของกล้วยไม้ราตรีนี้จะบานเพียงแค่ปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้น และเจ้าดอกกล้วยไม้ราตรีนี้จะมีความสามารถในการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ชื้น จึงทำให้เราสามารถพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซียเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันออกไป และการเลือกสัญลักษณ์มาเพื่อเป็นการสื่อสารความหมายเกี่ยวประเทศของตนเองนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องที่โดดเด่นของแต่ละประเทศของตน และประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะ และเป็นประเทศขนาดใหญ่ มีประชากรมาก เราต้องศึกษาเรื่องราวพื้นฐานของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนเพื่อนำมาปรับปรุงพื้นฐานของประเทศเราให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับนานาอารยประเทศทั้งเรื่องระบบสาธารณูปโภค และการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังของเรามีการพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยเราด้วย