Slider

ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่สิงคโปร์

บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศหลายชาติ อาทิ นิวซีแลนด์ แคนาดา อิหร่าน เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่สิงคโปร์ ในหลายเวที ทั้งการประชุมอาเซียนบวก 3, บวก 6 และการประชุมอาร์เซ็ป (RCEP) ในด้านเศรษฐกิจ โดย นายไมค์ ปอมปิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เดินทางถึงแล้ว และกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เขื่อนแตกที่ สปป.ลาว รวมถึงประกาศจะเดินหน้าเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโดยเร็ว

นอกจากนี้ยังมี นายรี ยอง โฮ รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ ที่เดินทางถึงสิงคโปร์ คาดว่าจะหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายชาติอาเซียนด้วย

ขณะที่ ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน เห็นพ้องในการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนจะหาข้อสรุปในร่างปฏิญญาทะเลจีนใต้ ที่ยังมีกรณีพิพาทกับหลายชาติสมาชิกอาเซียน ในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

ทั้งนี้ นายหวัง ยี่ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ย้ำในที่ประชุม หลังรัฐบาลจีนเชิญชาติสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ เข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลเป็นครั้งแรกในทะเลจีนใต้ช่วงเดือนตุลาคมนี้ ว่าการซ้อมรบที่จะเกิดขึ้น จะถือเป็นก้าวใหม่ในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูต และเพื่อสร้างการสื่อสารทางการทหาร ตลอดจนความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคต่อไป