Slider

ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของลาว

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณของลาว วัฒนธรรมของลาวจะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางภาคอีสาน ของไทยมาก ด้านดนตรีแคน ถือเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ โดยมี วงดนตรีคือ วงหมอลำ และมีรำวงบัดสลบ (Budsiob) ซึ่งเป็นการเต้นที่มีท่าตามจังหวะเพลง

Continue reading “ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของลาว”