Slider

“อาเซียน” เชนจ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 เทคโนโลยีแทนคน-ลดต้นทุนการค้า 10%

     ในงานสัมมนาเปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย “การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับ 4IR” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นก้าวแรกในการจับมือในครั้งนี้ของกลุ่มอาเซียน เพื่อประกาศถึงความพร้อมปฏิวัติตัวเองเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (4IR) ในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัล หุ่นยนต์ ผลักดัน GDP อาเซียนให้ขยับขึ้นจากปัจจุบันที่มี 2.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

     นายดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า 4IR กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อชีวิต ดังนั้น อาเซียนวันนี้ต้องช่วยกันเตรียมพร้อม พัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่ 4IR และใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้

     นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ทั่วโลกกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) ที่หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการมากขึ้น หลายประเทศ และไทยเองได้วางนโยบายรองรับอุตสาหกรรม 4.0 แผนปฏิบัติทันที 5 ด้านคือ 1.จัดทำแผนงานบูรณาการด้านดิจิทัลของอาเซียน

      2.จัดทำแผนงานด้านนวัตกรรมของอาเซียน 3.จัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับมือกับ 4IR 4.การจัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง 4IR และ 5.ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน โดยจัดทำแนวทางให้ไมโครเอสเอ็มอี (MSMEs) เข้าระบบ เข้าตลาดโลก เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ให้เติบโตจาก 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบัน เป็น 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568

เอกชนเร่งปรับตัว

      อย่างไรก็ตาม นับเป็นการส่งสัญญาณที่ดีจากภาคเอกชนที่ขานรับ ด้วยคาดการณ์ว่าในอนาคตอีกไม่นานเครื่องจักรจะเข้าแทนคนถึง 50% ขณะที่อีก 50% จะต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

      นายอรินทร์ จิรา ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน กล่าวว่า ยุค 4IR การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เริ่มมีผลกระทบบ้างแล้ว โดยเทคโนโลยีเข้ามาสร้างทั้งโอกาส และหากไม่ปรับตัวก็จะเสี่ยงเกิดวิกฤต 50 : 50 อย่างไรก็ตาม เราพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่เตรียมความพร้อมในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา ส่วนไมโครเอสเอ็มอี (MSME) ควรกระตือรือร้นเตรียมความพร้อมรับมือก่อนที่จะมีปัญหา ปัจจุบันหลาย ๆ ธุรกิจยังไม่เข้าใจ ดังนั้นควรมีการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี เพราะกุญแจสำคัญคือ การเอาใจใส่โครงสร้างดิจิทัลและมนุษย์

       ดร.โธมัส คอก หุ้นส่วนอาวุโส McKinsey ที่กล่าวว่า การปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการแข่งขันในอาเซียนนั้น จะมีการนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนถึง 50% เราจำเป็นต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเทคโนโลยีปรับปรุงตลอดเวลา การปฏิวัติไม่สามารถหยุดยั้งได้ เพราะอินเทอร์เน็ตเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอด อย่างเกิดขึ้นของเมืองอัจฉริยะ (smart city) เป็นต้น

ลดต้นทุนธุรกรรมขนส่ง 10%

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า มอบให้สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและตะวันออก (ERIA) คำนวณต้นทุนทางธุรกรรมทางการค้า (trade transaction cost) ของสมาชิก โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนให้ได้ 10% ในปี 2563

      ซึ่งเป็นปีแรกที่จะมีเก็บตัวเลข เช่น ต้นทุนจากระยะเวลาที่สินค้าอยู่ที่ด่าน ท่าเรือ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางการค้าร่วมกัน 2 เท่าในปี 2568 โดยปัจจุบันอาเซียนทำการค้าโลก มูลค่า 2.57 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียน-ไทย มีการค้ามูลค่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โต 15% คิดเป็นสัดส่วน 22% ของการค้าโลก