คำทักทายประจำชาติอาเซียน

คำทักทายประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ 1.ประเทศไทย คำทักทาย – สวัสดี 2.ประเทศบรูไน ชื่อภาษาท้องถิ่น – เนการาบรูไนดารุสซาลาม คำทักทาย – ซาลามัต ดาตัง 3.ประเทศกัมพูชา หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า “เขมร” คำทักทาย – ซัวสเด 4.ประเทศอินโดนีเซีย ชื่อภาษาท้องถิ่น – เ […]

Read More