ประชาคมอาเซียน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน คำขวัญ “One Vision, One Identity, One Community” (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) สัญลักษณ์อาเซียน ต้น ข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศร […]

Read More