Slider

‘บิ๊กตู่’ จ่อคุย ‘มาครง’ เชื่อมโยงความร่วมมืออียู-อาเซียน ส่งเสริมภาคเอกชนไทย

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ซึ่งอยู่ระหว่างภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย. ให้สัมภาษณ์อีกครั้งถึง การพบปะนักธุรกิจไทยในฝรั่งเศส ว่า ได้พูดถึงศักยภาพของไทยในหลายด้าน ซึ่งตรงกับความต้องการของภาคเอกชนฝรั่งเศส ที่สนใจร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ของไทย

ดังนั้นในโอกาสที่เดินทางเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ ได้รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศส ซึ่งมีการลงทุนในหลายโครงการใหญ่ เช่น พลังงาน ปิโตรเคมี ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ขณะเดียวกัน ในการพบปะภาคเอกชนของฝรั่งเศส โดยเฉพาะที่สนใจมาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในอนาคต จะได้หารือร่วมกันถึงแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนแบบไร้รอยต่อ เกิดความเชื่อมโยง ที่จะต้องพิจารณาถึงกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี หรือ FTA โดยการเจรจาแบ่งออก เป็น 2 ระดับ คือระหว่างไทยและฝรั่งเศส กับ สหภาพยุโรปและอาเซียน ซึ่งขณะนี้ไทยได้มีการปรับกฎระเบียบต่างๆ และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าาวถึงการพบปะหารือกับนายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ ว่า จะพูดคุยถึงหลักการในการส่งเสริมภาคเอกชนของไทย โดยเฉพาะนโยบายของ 2 ประเทศที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน โดยจะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับไทยและฝรั่งเศส

นอกจากนี้ จะทำความเข้าใจในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ในปี 2562 จะเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อในการเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป หรือ EU และอาเซียน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สมดุล และเกิดการเชื่อมโยงหลายกลุ่มประเทศ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ และมีความเป็นเสถียรภาพ

ประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
ที่ตั้ง : อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

ประเทศอินโดนีเซีย
พื้นที่ : 1,890,754 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย กว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ

– หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี
– หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์
– หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกีนี
– อีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี

ประเทศอินโดนีเซีย

เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta)
ประชากร : ประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
ภูมิอากาศ : มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)

ประเทศอินโดนีเซีย
ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia
ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือ ศาสนาพุทธ 4
สกุลเงิน : รูเปียห์ (Rupiah : IDR) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปียห์ (ขาย) 3.32 บาท / 1,000 รูเปียห์ (มกราคม 2552)
ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร